Tema

Socialtjänstemän med ansvar för barn arbetar utan facit

De beslut socialarbetare med ansvar för barnfrågor tar är komplicerade och baserar sig dels på egna utredningar och dels på samarbete med, och erfarenhet från, andra kommunala tjänstemän. – Mitt masterarbete visar att även erfarna socialtjänstemän med barnansvar är osäkra på vad som är rätt beslut i enskilda ärenden, säger Arve Lerum vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Samhälle & kultur

Ungdomsarbetslöshet kan skapa permanent utanförskap

Den höga arbetslösheten bland ungdomar utgör en risk för psykisk ohälsa och skapar en ond cirkel som kan göra att de även på längre sikt hamnar utanför arbetsmarknaden. – Att hamna utanför arbetslivet ökar risken för psykisk ohälsa, säger Lars Fredén som koordinerat en sammanställning av forskningen på området. Konferensen Ung och Utsatt som hålls den 5-6 maj vid NHV kommer att visa på goda exempel för att hindra en sådan utveckling.

Samhälle & kultur

Liknande brister i de nordiska länderna i psykiatrireformernas spår

I Danmark, Norge, Finland och Sverige har reformer inom psykiatrin omvandlat slutenvård till alltmer öppenvård. Ländernas lösningar skiljer sig åt men vissa brister, som svåröverskådliga servicesystemen där patienter hamnar i limbo och personal får svårt att samverka, återfinns i alla länderna. Man kan alltså inte tala om en gemensam nordisk välfärdsmodell på detta område.

Hälsa & medicin

Ojämlikhet kostar liv

Personer med psykisk ohälsa i Danmark, Finland och Sverige har en mycket kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Kvinnor med psykiska störningar har 15 år kortare, män med psykiska störningar 20 år kortare förväntad livslängd. Det visar forskare vid NHV, som idag presenterar sina resultat vid ett seminarium i Köpenhamn inom ramen för Nordiska ministerrådets handlingsplan för psykisk hälsa.

Samhälle & kultur