Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Dalarna

Supermikroskop invigs i Dalarna

Mikroskopet kan analysera material på en miljondels millimeter när och ska ge Högskolan Dalarna samverkansfördelar och företag i regionen konkurrensfördelar. Högskolan Dalarnas Augerelektronmikroskop är en investering på åtta miljoner kronor.

Natur & teknik

Erbjuda skollärare forskarutbildning blev lyckad satsning

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap som startade sommaren 2008 blev en lyckad satsning, menar Lars Petterson, professor i historia vid Högskolan Dalarna. Forskarskolan ingick i den satsning som gjordes av utbildningsminister Jan Björklund för att stärka möjligheterna till kompetensutveckling ute i kommunerna. Just Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna å ena sidan och å andra sidan Karlstads universitet som är värdlärosäte.

Samhälle & kultur

Miniplantan – något stort för skogen?

”Har du planterat ett träd har du inte levt förgäves” är ett gammalt ordspråk som är i högsta grad aktuellt idag. Att sörja för den långsiktiga råvaruförsörjningen genom bra skogsskötsel känns speciellt angeläget nu då efterfrågan på råvara från skogen är högre än någonsin. Skogsbranschen är en av våra viktigaste industrigrenar och ger stora exportintäkter för Sverige. För att klara konkurrensen har skogsbrukets avverknings- och transportsystem rationaliserats hårt och man har lyckats hålla nere kostnaderna. Kostnaderna att återbeskoga efter avverkning har däremot skjutit i höjden och föryngringarna har försämrats under senare år. Orsaker till detta är bl a att det blivit väldigt dyrt för markägarna ”att plantera ett träd” och att plantorna inte överlever.

Miljö & klimat