Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning. Det visar en studie.

Forskare från Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Carl von Linnékliniken har i ett projekt undersökt sambanden mellan livsstilsfaktorer och kemikalier i samband med provrörsbefruktning, som också kallas IVF.

Studien omfattade 185 kvinnor som genomgick uppsamling av ägg för assisterad befruktning i Sverige. Kvinnorna fick besvara frågor om livsstilsfaktorer som hemmiljö, användning av personvårdsprodukter och kostvanor.

Forskarna undersökte därefter faktorernas relation till koncentrationer av hormonstörande och reproduktionsstörande kemikalier i äggstocksfollikel-vätska.

Hormonstörande kemikalier

Resultaten visar tydliga samband mellan frekvent användning av parfym, men också konsumtion av hönsägg och vitfisk, med högre koncentrationer av hormonstörande kemikalier i follikelvätska.

I en tidigare studie utforskade forskarna 30 olika kemikalier i blod och follikelvätska hos dessa kvinnor. De upptäckte kopplingar mellan vissa kemikalier och chansen att föda ett levande barn. Särskilt framträdde kemikalien hexaklorobensen, en organoklorinpesticid, som är kopplad till möjligheten att föda ett levande barn.

– Vår studie kan leda till riktade rekommendationer om livsstilsförändringar för att mildra potentiella hälsorisker och fertilitetsproblem i samband med kemikalieexponering. Dessutom kan de utgöra viktig information för beslutsfattande inom området kemikaliehantering, säger forskaren Lars Berglund vid Högskolan Dalarna.

Vetenskaplig studie

Associations between lifestyle factors and levels of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), phthalates and parabens in follicular fluid in women undergoing fertility treatment ,  Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology

Kontakt

Lars Berglund, adjungerad professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, labr@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera