3 oktober 2023

Parfymer kan innebära risker vid IVF

Användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning. Det visar en studie.

17 augusti 2023

Smärta kan öka risken att dö efter hjärtinfarkt

Personer som lider av smärta åren efter en hjärtinfarkt har en ökad risk att dö i förtid. Det visar en ny studie.

2 november 2022

Äldre med demens har mindre nytta av hjälpmedel i hemmet

Personer med en demensdiagnos har mindre nytta av hjälpmedel som ska underlätta boende i hemmet. De upplever också oro, otrygghet och ett sämre...

14 september 2021

Leken ökar tryggheten för barn från annan kultur

Barn som kommer till Sverige från en annan social kultur har många gånger inte fått tid eller utrymme för lek. Att aktivt observera och...

6 september 2021

Sensor i tandskydd ledde till färre hjärnskakningar

Antalet hjärnskakningar bland ishockey-spelare är alarmerande högt. För att kartlägga våldet mot huvudet som ishockeyspelare utsätts för har...

19 september 2019

Så får patienter i psykiatrin mer makt över sin egen vård

Det krävs förändringar för att patienterna ska kunna bli mer delaktiga i beslut som rör den egna vården. Det menar Katarina Grim, forskare inom...

placeholder bild.
12 juni 2015

Inre byggnadsytor kan bidra till energibesparning och bättre inomhusklimat

Genom rätt val av optiska ytegenskaper på in- och utsidan av byggnaderna finns möjligheter att uppnå energibesparingar och med lägre termisk...

placeholder bild.
15 augusti 2014

Glädje i vårdandets värld främjar hälsoprocesserna

Glädje kan medverka till kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande med en känsla av utveckling som främjar hälsoprocesserna. Det framgår...

placeholder bild.
9 juni 2014

Hur man använder språket viktigare än hur mycket

Hur man använder engelskan i undervisningen är viktigare för språkinlärningen än hur mycket man använder språket. Det är ett av rönen i...

placeholder bild.
21 november 2013

Möjligt att lokalisera samhällsservice och handel bättre

Nu finns nya effektiva optimeringsverktyg genom de avancerade statistiska modeller som Mengjie Han har utvecklat och tillämpat på förhållandena i...

placeholder bild.
5 november 2013

Supermikroskop invigs i Dalarna

Mikroskopet kan analysera material på en miljondels millimeter när och ska ge Högskolan Dalarna samverkansfördelar och företag i regionen...

placeholder bild.
25 september 2013

Potentiellt EU-medlemskap påverkar skydd av minoritetsspråk

Anna Parkhouse har i sin avhandling, Does speed matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Language Rights...

placeholder bild.
26 januari 2011

Erbjuda skollärare forskarutbildning blev lyckad satsning

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap som startade sommaren 2008 blev en lyckad satsning, menar Lars Petterson, professor i...

placeholder bild.
23 november 2006

Högskolan Dalarna firar Akademisk högtid

Under årets mörkaste tid, den 24 november, firar nu Högskolan Dalarna Akademisk högtid.

placeholder bild.
27 januari 2005

Järnvägsforskning vid Högskolan Dalarna får 1,7 mkr från KK-stiftelsen

Högskolan Dalarna får stöd till forskningsprojekt för att utveckla en ny automatisk metod för att registrera skador på järnvägsnätet.

placeholder bild.
25 november 2004

Miniplantan – något stort för skogen?

"Har du planterat ett träd har du inte levt förgäves" är ett gammalt ordspråk som är i högsta grad aktuellt idag. Att sörja för den...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera