Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2015

Inre byggnadsytor kan bidra till energibesparning och bättre inomhusklimat

Genom rätt val av optiska ytegenskaper på in- och utsidan av byggnaderna finns möjligheter att uppnå energibesparingar och med lägre termisk emittans på inre vägg- och takytorna blir den termiska inomhusmiljön förbättrad.

Mohammad Ali Joudi har i sin avhandling ” Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance” undersökt betydelsen av byggnadsytors strålningsegenskaper för att uppnå energibesparingar och bra inomhusklimat.

I de ishallar som ingick i studien påvisas betydligt lägre värmestrålningsflöde mellan innertaket och isen vid lägre termisk emittans vilket innebär lägre energiåtgång. I de teststugor som används i studien visas att värmereflekterande beläggningar kan användas för att förbättra det termiska inomhusklimatet och sänka temperaturen i nedre delen av en byggnad under sommaren.

Majoriteten av tidigare studier har rört de yttre byggnadsytorna medan effekterna av de inre ytornas strålningsegenskaper inte undersökts lika ingående. Ali har därför fokuserat sin studie på de inre ytornas termiska emittans och hur det kan undersökas med olika simuleringsmetoder.

Mohammad Ali Joudi disputerar den 12 juni vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Mohammad Ali Joud, Högskolan Dalarna, e-post: maj@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera