Artikel från Högskolan Dalarna
21 november 2013

Möjligt att lokalisera samhällsservice och handel bättre

Nu finns nya effektiva optimeringsverktyg genom de avancerade statistiska modeller som Mengjie Han har utvecklat och tillämpat på förhållandena i Dalarna. I modellerna tar man hänsyn till vägnätet och fördelningen av befolkningen.

Hur ska akutsjukvården lokaliseras för att så få som möjligt av de som drabbas av infarkt ska dö innan de får vård? Hur ska handeln lokaliseras för att minimera transportarbete och bränsleförbrukning och maximera lönsamhet? Detta är eviga frågor för samhällsplanering och beslutsfattande i företag.

Mengjie Han förklarar att modellerna optimerar lokaliseringen av ett antal utbudspunkter för en geografiskt spridd befolkning genom att söka en lösning så att det totala transportarbetet för befolkningen blir som minst.

– Det har visat sig att människor ofta inte väljer att resa till den affär som ligger närmast när man ska handla. Jag har därför utvecklat en variant på modellen som tar hänsyn till detta. Detta har aldrig tidigare gjorts, berättar Mengjie.

Mengjie Hans modeller tar inte bara hänsyn till variation i rum utan även i tid. Vad som är optimal lokalisering kan variera över tid. Det är svårt att veta hur bra en viss simulering är. Mengjie har utvecklat ett sätt att testa kvaliteten i olika lösningar och jämföra med verkligheten.

Mengjie har även använt statistiska modeller för att studera befolknings­utvecklingen i Sverige under de senaste två seklerna, och särskilt hur befolkningsutvecklingen i närbelägna socknar påverkar varandra. Tidigare fanns en tydlig påverkan, medan det numera inte finns något statistiskt observerbart samband mellan befolkningsutvecklingen i socknar som ligger mer än fem kilometer ifrån varandra.

Avhandlingen heter “Heuristic Optimization of the p-median Problem and Population Re-distribution“. Mengjie Hans disputerar den 22 november i Borlänge och blir därmed den första att få doktorsexamen vid Högskolan Dalarna.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera