Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2013

Supermikroskop invigs i Dalarna

Mikroskopet kan analysera material på en miljondels millimeter när och ska ge Högskolan Dalarna samverkansfördelar och företag i regionen konkurrensfördelar. Högskolan Dalarnas Augerelektronmikroskop är en investering på åtta miljoner kronor.

– Mikroskopet gör det materialtekniska laboratoriet vid Högskolan Dalarna unikt. Det kommer att lyfta utbildning och forskning och öka möjligheten till samarbete med andra lärosäten, men också bidra till att öka konkurrenskraften hos regionens stål- och verkstadsindustri, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

Augerelektronmikroskopet används för analyser av ytor och ytskikt på olika material. Mikroskopet gör att detaljer på nästintill atomnivå kan studeras på en yta. Dessutom kan man på ett välkontrollerat sätt avverka material från ytan vilket gör det möjligt att även analysera det som döljer sig under det yttersta ytskiktet. Detta gör tekniken mycket användbar för att exempelvis studera materials nedbrytning orsakad av korrosion och nötning.

Region Dalarna bidrar med fem miljoner till projektet KunskapsCentrum Material (KCM) — Högskolan Dalarna, där största delen av medlen utgörs av finansieringen av Augerelektronmikroskopet. Syftet med projektet är att vid Högskolan bygga upp kunskap kring Augeranalysteknikens användningsområden och erbjuda näringslivet möjlighet att utnyttja analystekniken i produkt- och processutveckling, och på så sätt få ökad konkurrenskraft.

– Tanken är att det nya mikroskopet ska utgöra en för regionens företag attraktiv kompetens- och laboratorieresurs inom materialområdet, ett område som berör ett stort antal regionala företag, säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson.

Ett av dessa företag är Materiex, ett tremannaföretag som hyr rum i Högskolans lokaler i Borlänge och redan använder mikroskopet löpande, bland annat för att säkra renhet i biologiska implantat.

– Vi har ungefär 100 uppdrag om året där vi använder oss av ytanalys med hjälp av mikroskopet. Man kan säga att det är tre personer som lever på det, halva inkomsten i företaget kommer från ytanalys, säger ägaren Magnus Hellsing.
Under eftermiddagen erbjuds företag och organisationer rundvisning i lokalerna då materiallabbet håller öppet hus för att visa vilka möjligheter som finns för att samarbeta med Högskolan Dalarna.

FAKTA
Augerelektronmikroskopet kostar åtta miljoner och är, förutom ett liknande vid Chalmers i Göteborg, det enda i sitt slag i Sverige. Finansieringen har skett med medel från Region Dalarna och Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden som bidragit med en miljon och företagen SSAB, Sandvik, Uddeholms, Atlas Copco Secoroc, Primateria, Materiex och SNA Europé som bidragit med drygt 1,5 miljoner kronor. Mikroskopet invigs den 6 november.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera