Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2004

Miniplantan – något stort för skogen?

"Har du planterat ett träd har du inte levt förgäves" är ett gammalt ordspråk som är i högsta grad aktuellt idag. Att sörja för den långsiktiga råvaruförsörjningen genom bra skogsskötsel känns speciellt angeläget nu då efterfrågan på råvara från skogen är högre än någonsin. Skogsbranschen är en av våra viktigaste industrigrenar och ger stora exportintäkter för Sverige. För att klara konkurrensen har skogsbrukets avverknings- och transportsystem rationaliserats hårt och man har lyckats hålla nere kostnaderna. Kostnaderna att återbeskoga efter avverkning har däremot skjutit i höjden och föryngringarna har försämrats under senare år. Orsaker till detta är bl a att det blivit väldigt dyrt för markägarna "att plantera ett träd" och att plantorna inte överlever.

Vid Högskolan Dalarna har forskarna Anders Lindström, Claes Hellqvist och Eva Stattin under drygt fem år arbetat med att utveckla en metod som skulle kunna vara en lösning på de skenande kostnaderna i föryngringsarbetet – miniplantan. Miniplantan odlas endast under 10 veckor innan den planteras ut. Den är därför mycket liten när den planteras, bara 4 – 6 cm hög. Forskarna har visat att om den här lilla plantan odlas på rätt sätt i plantskolan och planteras så att den inte torkar ut, överlever den bra efter plantering.

Plantan är alltså bara något större än vad en självsådd planta är efter en säsong i skogen. Sedan lång tid tillbaka är det känt att små självföryngrade plantor inte drabbas av snytbaggeangrepp de första åren. Flera fältförsök har också visat att inte heller miniplantan är attraktiv för snytbaggen. Annars är snytbaggen ett av de största problemen vid plantering och skadorna kostar skogsbruket årligen flera hundra miljoner kronor. Mindre angrepp av snytbaggen jämfört med vanliga plantor har gjort att miniplantan i många fall överlevt bättre än vanliga plantor i de försök som gjorts hittills. Miniplantan behöver alltså inte insekticidbehandlas och man behöver inte vänta med plantering tills snytbaggefaran är över.

Miniplantan verkar också kunna etablera sig bra även efter betydligt skonsammare markberedningsmetoder än de som används idag. Kort och tät odling i plantskolan ger en billig och lättplanterad planta. Plantan minskar också behovet av gödsel och kemikalier i skogsbruket och kan minska arbetsbelastningen vid planteringsarbetet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Anders Lindström, forskningsledare skog och trä, tel 0225-261 91, 070-313 07 51,
e-post ali@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera