Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2014

Glädje i vårdandets värld främjar hälsoprocesserna

Glädje kan medverka till kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande med en känsla av utveckling som främjar hälsoprocesserna. Det framgår i Ginger Selanders studie om glädje i vårdande.  

Hur gestaltar sig glädje som idé i vårdandet i en historisk vårdande verklighet? Det är en av frågorna som behandlas i Ginger Selanders avhandling. Avhandlingen har en idéhistorisk inriktning och bygger på sjuksköterskors berättelser om vårdande från 1900–1933. En tid som hör till den preteoretiska epoken då kunskapsområdet är under uppbyggnad. De banbrytande idéerna kring vårdandets kärna är ändå framträdande vid den här tiden, och glädje framgår förankrad i en världsbild som skiljer sig från dagens.

Genom glädje kan människan glömma sitt lidande och glädje frambringar en anda och atmosfär där han eller hon upplever sig hedrad och får ett ljust tillfälle att minnas. När människan upplever sig ha erhållit vad som kan begäras av gott, inte behöver lida och är förnöjd med sin levnadslott, beskrivs glädje som en räddning.

Glädje är verksam som vårdande genom att vara ett kärleksbevis och genererar kraft i form av livsglädje. Glädje är även en gåva till den andra med löfte om hjälp och förmedlar generositet. Den är inbjudande, vilket leder fram till att gemenskap skapas

Ginger Selander vill med sin avhandling avtäcka och synliggöra glädje i vårdandets värld. Glädje sammanbinds med vårdandet genom kärleken som den tongivande kraften. Vårdandets sak har genom historien alltid varit att lindra lidande och att tjäna liv och hälsa i en anda av kärlek och barmhärtighet.

FAKTA
Ginger Selander disputerar måndagen den 18 augusti 2014 kl. 12.00 i Akademisalen, Strandgaten 2 vid Åbo Akademi i Vasa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera