Artikel från Högskolan Dalarna

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2011

Erbjuda skollärare forskarutbildning blev lyckad satsning

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap som startade sommaren 2008 blev en lyckad satsning, menar Lars Petterson, professor i historia vid Högskolan Dalarna. Forskarskolan ingick i den satsning som gjordes av utbildningsminister Jan Björklund för att stärka möjligheterna till kompetensutveckling ute i kommunerna. Just Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna å ena sidan och å andra sidan Karlstads universitet som är värdlärosäte.

Lars Petterson säger detta som huvudhandledare till den första i kullen som kommer att försvara sin licentiatuppsats, vilket sker den 28 januari. Förste man ut är Mikael Berg som är lärare i vid Högbergsskolan i Ludvika, en av skolorna som ingår i Västerbergslagens utbildningscentrum. Övriga i gruppen, totalt 14 lärare, väntar på sin tur under våren.

Forskarskolan har inneburit att lärare inom ramen för sin tjänst har fått genomföra forskarutbildning fram till en färdig licentiatexamen under två och ett halvt år samtidigt som de har fortsatt att undervisa hemma på sin egen skola med nedsatt undervisningsskyldighet. Staten har finansierat satsningen med 60 % av lärarlönen. Och satsningen har varit populär. Inte mindre än 60 sökande hoppades få en av de eftertraktade 15 platserna.

– Intressant och glädjande är att en del kommuner har sett detta som en bra möjlighet att under en tillfällig nedgång i elevantalet satsa på kompetensutveckling av befintliga, duktiga lärare, säger Lars Petterson.

Mikael Berg kommer närmast att gå vidare i sin forskarutbildning till doktorsexamen, vilket han gör som doktorand på halvtid vid Högskolan Dalarna under fyra år framöver. Därtill kommer han att undervisa och arbeta med didaktisk skolutveckling i Ludvika. Hans licentiatuppsats har titeln Historielärares berättelser. Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia. Licentiatseminariet äger rum den 28 januari kl 11.00 i Högbergsskolan, Hus A, Bergsgatan 17, Ludvika.

Kontaktinformation
Kontakt
Lars Petterson tel: 070-515 82 27, e-post: lpe@du.se
Mikael Berg tel: 073-523 02 34, e-post: mikael.berg@vbu.ludvika.se, mbg@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera