Tema

Seminarium kring hälsa och miljö vid katastrofinsatser

Internationella katastrofinsatser och fredsbevarande åtgärder kräver ett nytt tänkande kring arbetet med att skydda miljön i landet och hälsan hos personalen som arbetar med insatserna. Att dela erfarenheter är ett sätt att kunna arbeta klokare och det tar FOI fasta på i gemensamt seminarium med Sida, Räddningsverket och Folke Bernadotteakademin.

Samhälle & kultur