Tema

Seminarium kring hälsa och miljö vid katastrofinsatser

Internationella katastrofinsatser och fredsbevarande åtgärder kräver ett nytt tänkande kring arbetet med att skydda miljön i landet och hälsan hos personalen som arbetar med insatserna. Att dela erfarenheter är ett sätt att kunna arbeta klokare och det tar FOI fasta på i gemensamt seminarium med Sida, Räddningsverket och Folke Bernadotteakademin.

Samhälle & kultur
Läs mer

Rysk energipolitik oroande för Europa

Robert Larsson vid FOI har, i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten under 2005-2006, analyserat risker för Sverige och EU när det gäller leveranser av olja och naturgas från Ryssland. Den nyutkomna rapporten utgör en sammanfattning av en kommande rapport och fastslår att Rysslands agerande på längre sikt kan ställa till problem för Europa.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet