1. 21 oktober 2015

  Din doktor på nätet

  Vården blir allt mer digital. Information, råd och vägledning finns numera lättillgänglig för alla på nätet – och det handlar om mycket mer än att googla sina sjukdomssymtom. Idag är det möjligt att få allt från blodanalyser online till kvalificerad psykologisk behandling via...

 2. placeholder bild.
  12 oktober 2015

  Försök att hitta former för individanpassad behandling av IBS

  Forskare i Örebro ska kartlägga samspelet mellan tarmarna och hjärnan och utveckla metoder för individuella behandlingar för patienter med irritabel tarm (IBS). – Det är ett högriskprojekt men om vi lyckas blir det ett genombrott och vi kan då behandla patienter utifrån orsaken till...

 3. placeholder bild.
  20 mars 2015

  Patienter med ångest kan slippa fruktlös terapi

  Att förutsäga om en patient som lider av social fobi kommer att bli hjälp av behandling, kan bli verklighet. Det visar forskare från bland annat Linköpings universitet.

 4. placeholder bild.
  27 november 2014

  Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som KBT vid depression och ångest

  Behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter. En studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell...

 5. placeholder bild.
  24 juni 2014

  Depressionsbehandling via nätet lika bra som traditionell behandling

  Internetbehandling mot lindriga och måttliga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Nätbehandling frigör dessutom resurser som gör depressionsvården tillgänglig för fler. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

 6. placeholder bild.
  27 maj 2014

  Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil

  Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal, skulle de bli effektivare. Det är Elisabeth Brobeck som redovisar undersökningar om...

 7. placeholder bild.
  14 april 2014

  Flera perspektiv måste mötas gällande begreppet arbetsförmåga

  Trots att arbetsförmåga är ett debatterat fenomen saknas studier som belyser begreppet ur flera perspektiv. Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar i en ny doktorsavhandling i arbetsterapi hur betydelsefullt det är att olika perspektiv får bidra till att bättre illustrera den...

 8. placeholder bild.
  21 mars 2014

  KBT för smärta vid samlag

  Många kvinnor lider i tysthet av samlagssmärta och få får en diagnos och behandling. Forskning visar att drabbade kvinnor ofta bär på katastroftankar och rädsla som leder till att de undviker sex. Det blir en ond cirkel som är svår att bryta. Det skriver psykologiforskarna Steven Linton...

 9. placeholder bild.
  20 februari 2014

  Förebyggande behandling mot relationsvåld

  Linköpings universitet startar nu en av världens första internetbehandlingar för personer som har problem med aggression i sitt förhållande. Via internet når man ut brett och kan i ett tidigt skede fånga upp människor i riskzonen.

 10. placeholder bild.
  12 februari 2014

  Internetterapi kan hjälpa kvinnor som är rädda för att föda

  Rädslan för att föda kan hos en del kvinnor bli så stark att de varken kan glädjas åt graviditeten eller sitt barn.  Klaas Wijma, Sveriges ledande forskare på förlossningsrädsla, sätter stort hopp till internetterapi som ett sätt att hjälpa många.

 11. placeholder bild.
  16 januari 2014

  Ensam kamp mot ångest effektiv

  Skräddarsydd internetförmedlad KBT är effektiv mot ångest. Detta trots att patienten måste utföra skrämmande exponeringsövningar på egen hand.

 12. placeholder bild.
  18 december 2013

  Med datorn som psykoterapeut

  KBT-baserad internetbehandling mot ångest och depression har visat sig fungera bra. Men en avhandling från Linköpings universitet visar att även psykodynamisk terapi på internet är effektiv.

 13. placeholder bild.
  21 oktober 2013

  KBT hjälper patienter med extrem känslighet för vardagsljud

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en bra metod för att hjälpa personer med hyperacusis att bli mindre känsliga för ljud. Det visar en doktorsavhandling från Uppsala universitet.

 14. placeholder bild.
  9 september 2013

  Chefer lär sig hantera stress via internet

  Att vara chef innebär ofta ett relationsintensivt arbete, med höga krav och förväntningar som i förlängningen kan leda till stressrelaterad ohälsa. I en ny forskningsstudie, där forskarna söker chefsdeltagare, ska ett internetbaserat program utvärderas för att hjälpa chefer hantera...

 15. placeholder bild.
  22 mars 2013

  Släpp kontrollen – lev ett fullgott liv med tinnitus

  Personer som trycker undan känslor, oönskade tankar och fysiologiska sensationer lider oftare av tinnitus. Men just dessa personer kan också ha större glädje av behandlingar som bygger på acceptans och närvaroträning, visar en avhandling i handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

 16. placeholder bild.
  29 januari 2013

  Internetbehandling för våldsdrabbade

  Psykologisk behandling via internet ska nu prövas på människor som varit utsatta för våld i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera