Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2014

Ensam kamp mot ångest effektiv

Skräddarsydd internetförmedlad KBT är effektiv mot ångest. Detta trots att patienten måste utföra skrämmande exponeringsövningar på egen hand.

KBT på internet har visat sig vara effektivt mot ett stort antal psykiatriska tillstånd i en rad studier de senaste 15 åren. Men behandlingsmanualerna som används riktas oftast bara mot en enda diagnos, och när det gäller ångest så är det vanligtvis så att en och samma person lider av flera ångestsjukdomar (och även depression) samtidigt.

– Därför har vi undersökt effekten av att skräddarsy internetförmedlad KBT-behandling för patienter med en eller flera psykiatriska diagnoser, till exempel samtidig social fobi, paniksyndrom och depression, säger Lise Bergman Nordgren. Hon har nyligen disputerat med en avhandling om just detta, vid Linköpings universitet.

Lise Bergman Nordgren och hennes kollegor har skräddarsytt behandlingar för varje patients unika sjukdomsbild och bakgrund. Både självrekryterade patienter och patienter remitterade från vårdcentraler och studenthälsor upplevde en i genomsnitt medelstor förbättrad livskvalitet och symtomreduktion efter behandlingen. Effekter som håller i sig i upp till två år efter behandlingsavslut.

– Effekten är likvärdig den förbättring som en patient i traditionell öga mot öga-terapi upplever, säger Lise Bergman Nordgren.

Detta trots att patienten alltså själv ”äger” sin behandling.

Varje vecka får patienten en ny modul att läsa och i samråd med sin internet-behandlare bestäms nya hemläxor och uppgifter att utföra. Men behandlarens insats, som går ut på att stötta och ge feedback via mejl, är så liten som 15 minuter i veckan. Modulerna har plockats från befintliga behandlingsprogram, samt i viss mån skrivits om.

Men KBT mot ångest innehåller, förutom utbildning i om varför och hur ångestsymptom uppstår, också exponeringsövningar. Patienten måste utsätta sig själv för det som skrämmer i en ökande svårighetsgrad. I vanlig terapi har KTB- behandlaren inledningsvis ofta en aktivt stödjande roll i exponeringsövningarna – men i IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) måste patienten själv utsätta sig för skrämmande situationer.

– Det kan faktiskt vara en bidragande orsak till att det fungerar så bra. Patienten väljer själv situationer som verkligen är viktiga och relevanta för sin vardag, och det blir svårt att “fuska” och lura sig själv. Sedan blir framgångarna, när man klarat en skrämmande situation, helt och hållet ens egna, säger Lise Bergman Nordgren.

Andra fördelar med IKBT ser hon i att patienten har kvar ett omfattande textmaterial om just sina problem när terapin har avslutats. Något konkret att gå tillbaka till om problemen blossar upp igen.

– Sedan finns det en rad andra fördelar också. Det råder brist på utbildade KBT-terapeuter, och på det här sättet kan fler patienter komma i behandling, oavsett var de bor i landet. Lidandet minskar och vårdköerna kortas, säger Lise Berman Nordgren.

Lise Bergman Nordgren disputerade den 20 december 2013 med Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders, vid Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera