Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2014

Depressionsbehandling via nätet lika bra som traditionell behandling

Internetbehandling mot lindriga och måttliga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Nätbehandling frigör dessutom resurser som gör depressionsvården tillgänglig för fler. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Forskare vid Sahlgrenska akademin och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har i en studie behandlat 90 lindrigt till måttligt deprimerade patienter med kognitiv beteendeterapi via internet, och jämfört resultaten med patienter som fått sedvanlig behandling.

Studien, som genomförts på 16 vårdcentraler i Västra Götaland, visar att terapi via internet ger minst lika goda resultat.

– Internetbehandling mot depression fungerar lika bra som den vård som erbjuds idag. Det innebär att primärvåden redan idag kan införa nätbehandling som ytterligare ett fullvärdigt behandlingsalternativ, säger Marie Kivi, doktorand vid Göteborgs universitet.

I behandlingen får patienten tillgång till sju behandlingsmoduler på internet som de på egen hand, men med stöd av psykolog och/eller psykoterapeut på vårdcentralen, går igenom under 8-12 veckor. Parallellt arbetar patienten med skriftliga hemuppgifter.

– På så sätt får patienterna tillgång till en strukturerad och beprövad KBT-behandling som de kan genomföra hemma när det passar dem bäst, utan att de behöver åka till vårdcentralen.

Det sparar tid för den behandlande psykologen vid vårdcentralen, som då kan behandla fler patienter, säger Cecilia Björkelund, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Att införa Internetbehandling i primärvården skulle enligt forskarna kunna vara ett sätt att gå runt den brist på KBT-kunniga psykologer och psykoterapeuter som råder, och göra att fler patienter får tillgång till verksam psykologisk behandling för sin depression.

– Tidigare laboratoriestudier har antytt att internetbehandling kan vara en effektiv metod. Nu har vi visat att det verkligen fungerar ute i vården, säger Marie Kivi.

FAKTA
Artikeln Internet-Based Therapy for Mild to Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled Trial publiceras i tidskriften Cognitive Behaviour Therapy den 9 juni 2014

OM DEPRESSION I SVERIGE
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering drabbas 11 procent av alla män och 20 procent av alla kvinnor i Sverige någon gång av en svårare depression. Det innebär att vid en given tidpunkt uppfyller mellan 4 och 10 procent av Sveriges vuxna befolkningen kriterierna för egentlig depression.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera