1. 17 februari 2020

  KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring

  En 12 veckor lång KBT-behandling minskar symtomen och ökar livskvaliteten hos personer med utmattningssyndrom eller anpassningsstörning. Det gäller både via internet och kognitiv beteendeterapi på vanligt sätt. De positiva effekterna kvarstod ett år efter avslutad behandling.

 2. 12 november 2019

  Internet-KBT hjälper hjärtsjuka med depression

  Det är vanligt att hjärtpatienter drabbas av depression. Det kan leda till en ond cirkel där också hjärtsjukdomen kan påverkas negativt och det är därför viktigt att depressionen blir behandlad. En studie från Linköpings universitet visar att terapi via nätet är effektiv.

 3. 11 november 2019

  Viktigt att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni

  Den förväntade livslängden hos personer med schizofreni eller annan psykotisk störning är så mycket som 15–20 år kortare än hos övriga befolkningen. Det beror i första hand på att hjärt-kärlsjukdomar är så mycket vanligare i denna grupp.

 4. 15 maj 2019

  Viktigt med behandling riktad mot hjärnan vid tarmsjukdomen IBS

  Synsättet att tarmen och hjärnan samverkar vid IBS börjar få allt större genomslag. Patienter med IBS bör få behandlingar som riktas mot olika avvikelser samtidigt, både för att förbättra tarmfunktionen och signalerna från hjärnan till tarmen, menar forskare vid Sahlgrenska akademin.

 5. 25 april 2019

  Psykologen: “Unga har svårt att sätta ord på känslorna”

  Vänskap och utrymme för förtroliga samtal tränar upp förmågan att sätta ord på sina känslor. Men unga samtalar i allt mindre utsträckning med andra, ansikte mot ansikte. Per Johnsson är psykologen och forskaren som menar att förmågan att samtala håller på att gå förlorad i vår...

 6. 25 februari 2019

  Nät-KBT och vårdsamordnare ger bättre primärvård vid depression

  Internetbaserad KBT vid depression är en väl fungerande metod inom primärvården, visar ny forskning. Dessutom finns nu belägg för att en modell med vårdsamordnare i psykisk ohälsa, som ger patienter tät och handfast guidning, leder till såväl friskare patienter som ökad...

 7. 30 januari 2019

  Personligt anpassad internet-kbt hjälper fler

  Internet-kb har visat sig vara effektivt vid tillstånd, som depression, paniksyndrom och sömnsvårigheter. Men inte för alla. Att personanpassa kbt-behandlingen inom en månad för patienter med sömnsvårigheter, gjorde att fler blev hjälpta, visar forskare vid Karolinska institutet som testat...

 8. 20 november 2018

  KBT vid underlivssmärta väcker hopp

  En av fem kvinnor får ont när de har sex. Underlivssmärtan har ingen medicinsk förklaring och många har inte fått en diagnos. I en studie vid Örebro universitet får kvinnor delta i KBT-behandling tillsammans med sin partner. Målet är att förändra beteenden, tankar och känslor kring...

 9. 24 september 2018

  Skrivterapi – en billig väg till hälsa

  Skrivandet hyllas ofta som konstform och underhållning, inte minst på den återkommande Bokmässan i Göteborg. Men de flesta som skriver blir inte utgivna. Många har inte heller det som mål utan skriver för att läka. Som stöd har de 30 års forskning om skrivterapi.

 10. 29 juni 2018

  Psykologiska tester ger inte bättre vård för missbrukande kvinnor

  Psykologiska tester och kostsamma utredningar leder inte till bättre vård för kvinnor som tvångsvårdas för svåra missbruk, trots att det är avsikten.

 11. 21 maj 2018

  Slav framför spegeln – svårt få vård vid sjuk utseendefixering

  En helt normal näsa som upplevs som grotesk. Slät hud som känns så gropig och ful att man inte orkar gå till skolan. Dysmorfofobi, eller självupplevd fulhet, medför stort lidande. Det är lika vanlig som anorexia, ändå är det få som får vård.

 12. 23 januari 2018

  KBT via internet minskade tandvårdsrädsla hos barn

  KBT via internet, i kombination med att leka tandläkare hemma, är ett effektivt sätt att bota barns tandläkarskräck. Ett år efter behandling hade hälften av barnen helt blivit av med sin tandvårdsfobi.

 13. 29 november 2017

  Därför fungerar terapi på nätet så bra

  Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan...

 14. 22 september 2017

  Mindfulness och KBT hjälper föräldrar till svårt sjuka barn

  Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom kan vara stressande och utmattande.  Behandling med kognitiv beteendeterapi( KBT) och mindfulness minskar stressen och ökar både psykisk som fysisk hälsa. Dessutom blir föräldrarna mer nöjda med livet  –och särskilt i relationen till...

 15. 29 november 2016

  Sexuella trakasserier kopplat till depressiva symptom bland flickor

  Sexuella trakasserier är en viktig faktor bakom depressiva symptom bland flickor i skolåldern. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Den visar också att det är flickornas psykiska hälsa som påverkas negativt av sexuella trakasserier, inte pojkarnas.

 16. affärman som försöker påkalla uppmärksamhet på publik som har ryggen vänd mot honom
  30 juni 2016

  Antidepressiva läkemedel förstärker effekten av KBT mot social fobi

  Social fobi behandlas bäst med en kombination av antidepressiv medicin och kognitiv beteendeterapi, KTB. Det visar en studie från Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera