Gröna och röda tomater i växthus
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svenska året runt-odlade tomater kan vara ett grönare alternativ till importerade. Men då krävs rätt förutsättningar, till exempel att energin till växthusen kommer från spillvärme.

All matproduktion har effekter på miljön eftersom den bidrar till global uppvärmning, försurning och övergödning. Sverige är till stor del även beroende av import av många grödor. Ett exempel är tomater från Nederländerna.

Nederländerna har statistiskt sett fler växthus än Sverige, och många används för tomatodling året runt. I Sverige är detta betydligt ovanligare.

Men vilken miljöpåverkan har odling av svenska tomater jämfört med importerade? Det har forskaren Daniel Danevad vid Högskolan i Gävle velat ta reda på.

– Att valet föll på just tomater var för det är en grönsak som till väldigt stor del importeras från Nederländerna och som oftast odlas i växthus. Växthusen i sin tur kräver stora mängder energi för uppvärmning och belysning, vilket påverkar miljön negativt, säger Daniel Danevad, forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.

Simulering och livscykelanalys

Han har använt simuleringar för att ta fram flera olika scenarier för växthus i båda länderna. Detta gjorde det möjligt att analysera hur faktorer som energibehov, val av energikällor och växthusdesign påverkade resultaten.

– Simuleringsresultaten kombinerades med metoden livscykelanalys, som är en metod som används för att beräkna produkters miljöpåverkan. På så sätt kunde resultaten ge en helhetsbild av vilken påverkan tomater kan ha på miljön, säger Daniel Danevad.

Resultaten visade att svenska tomater kan ha en lägre miljöpåverkan än nederländska tomater om de odlas i likvärdiga växthus – trots att det är kallare vintrar i Sverige.

Miljövänliga energikällor avgörande

Det som avgör hur miljövänliga tomaterna blir är växthusens läge och tillgång till energi med låg miljöpåverkan för att värma upp växthusen, konstaterar Daniel Danevad.

– Tillgång till lokala resurser som exempelvis industriell spillvärme och andra energikällor med låg miljöpåverkan kan ha en stor inverkan på resultaten.

Men det finns också andra faktorer som kan gynna svenska tomater.

– Svenska tomater hade dessutom fördelar relaterade till en kombination av lägre transportbehov och att svensk elektricitet i snitt har en lägre miljöpåverkan än nederländsk elektricitet, säger Daniel Danevad.

Vetenskaplig studie:

Life cycle assessment of greenhouse tomatoes for the Swedish market, Journal of Cleaner Production.

Kontakt:

Daniel Danevad, doktor i energisystem vid Högskolan i Gävle, daniel.danevad@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera