Lappar i olika färger på ett bord, hand till vänster.
Färgkoder i undervisning om grammatik. Bild: Luleå tekniska universitet.
Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att elever läser "riktiga" böcker och utifrån dem lär sig grammatik – det kan vara ett lyckat grepp i svenskundervisningen, enligt en ny avhandling.

– När jag jobbade som ämneslärare i svenska för gymnasiet upplevde jag att grammatiken hanteras som ett separat moment, isolerad från faktisk språkanvändning, säger Agnes Strandberg, nybliven doktor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Undervisningen, säger hon, utgår ofta från tillrättalagda exempelmeningar där elever tragglar grammatiska begrepp som de har svårt att förstå syftet med.

Språket i en roman synas

I sin avhandling har Agnes Strandberg, i samarbete med gymnasielärare i svenska, testat ett annat sätt att undervisa. Det innebar bland annat att lärare växlade mellan lektioner där de läste och diskuterade en roman och lektioner där klassen satte språket i romanen under lupp.

Målet var att eleverna skulle få syn på grammatiska strukturer och koppla samman dem med funktion och retorisk effekt i texten.

Gav engagemang i klassrummet

– Det blev aktiva och engagerade diskussioner i klassrummet om hur man kan och inte kan säga. Det väckte engagemang och motivation och gjorde grammatiken mer meningsfull, säger Agnes Strandberg.

Det här greppet ökade möjligheten för eleverna att lära sig om språk på djupet, säger hon. Samtidigt var de autentiska texterna ibland så komplexa att de kunde göra det svårt att tydligt visa olika grammatiska fenomen. Att ett facit saknades kunde också skapa osäkerhet. Men sammantaget menar Agnes Strandberg att det är motiverat att bedriva undervisning i grammatik på det här sättet, med en blandning av tillrättalagda exempel och autentiskt material.

– Det traditionella sättet att undervisa i grammatik ger en grundläggande struktur och trygghet, medan grammatikundervisning utifrån autentiska texter skapar engagemang och mening.

Lappar i olika färger på ett bord, hand till vänster.
Färgkoder i undervisning om grammatik. Bild: Luleå tekniska universitet.

Färgkoder hjälpte

Att använda färgkoder och spalta upp grammatiska strukturer grafiskt var också till nytta i undervisningen, enligt forskningen. Visualiseringar gjorde grammatiken mer konkret och hjälpte eleverna känna igen språkets struktur.

– Det har varit oerhört värdefullt att forska i nära samverkan med verksamma lärare. Tillsammans har vi kunnat öka kunskapen om grammatikundervisning och hur praktisk undervisning kan utvecklas på vetenskaplig grund, säger Agnes Strandberg.

Läs också: Det går lika bra att läsa med öronen

Avhandling:

En del i helheten: En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan, Luleå tekniska universitet.

Kontakt:

Agnes Strandberg, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet
agnes.strandberg@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera