T-celler attackerar AML-celler i blodet.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny form av immunterapi riktar in sig på att angripa muterade cancerceller vid akut myeloisk leukemi, AML. En studie visar lovande effekt på patientceller i möss.

Akut myeloisk leukemi, AML, är en form av blodcancer. Med dagens behandlingar är den genomsnittliga femårsöverlevnaden bland vuxna cirka 30 procent.

– AML är den vanligaste formen av leukemi bland vuxna och har hög dödlighet, därför är det angeläget att hitta nya effektiva behandlingar, säger forskaren Sten Eirik  Jacobsen vid Karolinska institutet.

Mutationer kan bli måltavla för behandling

Den senaste åren har framsteg gjorts inom immunterapi där patienters cancerdrivande mutationer används som måltavlor för behandling. Problemet med denna typ av behandling har hittills varit att de flesta mutationer är unika för enstaka patienter. Behandlingen måste därför skräddarsys till varje patient.

Det är också vanligt att vissa cancerceller inte uttrycker mutationen och svarar då inte på behandling. Det är dessutom väldigt få mutationer som har möjlighet att aktivera immunförsvaret, vilket är en nödvändighet för lyckad immunterapi.

Vissa mutationer hittas dock i flera patienter och är särskilt intressanta att använda som måltavlor för behandling. Ett exempel är mutationer i genen FLT3, som är vanliga vid AML och ofta bidrar till att driva på sjukdomsförloppet.

T-celler känner igen cancerceller

Forskare vid Karolinska institutet och universitetet i Oslo kan nu visa en ny form av immunterapi som angriper cancerceller. De har lyckats identifiera en typ av T-celler i immunförsvaret som känner igen och dödar celler med en specifik mutation i FLT3-genen. Forskarna har även testat vilken effekt dessa T-celler har på AML-celler från patienter.

I ett flertal modeller har patientceller med mutationen transplanterats in i möss, som sedan behandlades med T-cellerna.

Forskarna kunde visa att T-cellerna väldigt snabbt och effektivt eliminerade cancern, utan att märkvärt påverka friska celler utan mutationer.

– Ett väsentligt fynd vi gjorde var att påvisa att dessa T-celler också eliminerande cellerna som gav upphov till leukemin, de så kallade leukemiska stamcellerna, säger forskaren Madeleine Lehander vid Karolinska institutet.

Måltavlor för behandling

Idag finns ingen godkänd immunterapi mot AML, med undantag för stamcellstransplantation som är en behandling som kan ha livshotande biverkningar.

– Våra experimentella studier visar att mutationer som delas mellan patienter kan vara attraktiva måltavlor för framtida effektiv T-cellsbehandling mot AML och potentiellt andra cancerformer, säger forskaren Sten Eirik Jacobsen vid Karolinska institutet.

Vetenskaplig studie:

A T cell receptor targeting a recurrent driver mutation in FLT3 mediates elimination of primary human acute myeloid leukemia in vivo, Nature Cancer.

Kontakt:

Madeleine Lehander, doktorand vid institutionen för medicin, Karolinska institutet,
madeleine.lehander@ki.se

Sten Eirik Jacobsen, professor vid institutionen för medicin, Karolinska institutet,
sten.eirik.jacobsen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera