Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att lära sig prata på ett främmande språk är viktigt, men inte alltid så lätt. En avhandling har undersökt om en AI-karaktär som samtalspartner kan hjälpa högstadieelever på traven.

Så kallade konversationsagenter är ett AI-verktyg där användaren interagerar med en digital, människoliknande karaktär i verklighetsnära situationer och miljöer. Med hjälp av denna AI-teknik kan elever prata med en karaktär på en skärm och få svar.

En avhandling vid Göteborgs universitet har nu undersökt svenska högstadieelevers upplevelser av att öva på att prata engelska, franska, spanska och tyska med en konversationsagent.

– Tekniken var uppskattad av både elever och lärare. De flesta elever tyckte att det var ett lätt, roligt och tryggt sätt att språkträna och intresset höll i sig över tid, säger forskaren Elin Ericsson vid Göteborgs universitet.

En stor variation kunde ses i vilken grad eleverna relaterade socialt till konversationsagenten.

– Detta verkar ha betydelse för helhetsupplevelsen. Till exempel påverkades samarbetet av hur verklighetstrogen eleven uppfattade agenten. En del elever upplevde den som en livlös maskin, medan andra elever förmänskligade och utvecklade känslor gentemot den, säger Elin Ericsson.

Verktygen behöver utvecklas

Det finns fortfarande lite forskning kring AI i språkundervisning och lärande. Studien ger därför en viktig pusselbit till upplevelser och erfarenheter av AI hos elever mellan 13 och 15 år.

De få konversationsagenter som finns tillgängliga idag är inte innehållsmässigt anpassade efter svenska elever. De kan inte alltid relatera till de situationer som samtalen utspelar sig i, som till exempel att köpa en fysisk biljett på en tågstation. Tekniska brister och utvecklingsaspekter i systemen påverkar också elevernas upplevelser.

Elin Ericsson menar därför att hennes forskningsresultat kan ge värdefull kunskap till lärare som vill introducera dessa system i skolan, men också till utvecklare av konversations-AI.

– I förlängningen kan det bidra till att effektivisera språkundervisningen och lärandet i skolan och förhoppningsvis göra så att fler vill använda språket de lär sig aktivt och känna glädjen i det. En stor fördel med konversations-AI är att de digitala agenterna är outtröttliga och låter eleven öva i enskildhet utan att känna sig iakttagen, när och hur hen själv vill.

Konversationsträning viktig för inlärningen

Elin Ericsson, som själv är språklärare i botten, poängterar att konversationsträning är en viktig del i att lära sig ett språk.

– Att lära sig att prata är, tillsammans med att lyssna, skriva och läsa, en av de fyra färdigheterna. Etablerade principer för andra- och tredjespråksinlärning säger att möjligheter att tala språket i social interaktion i en trygg miljö och att få direkt återkoppling är avgörande för att tillägna sig språket. I de avseendena har konversations-AI stora fördelar som metod, säger hon.

Mer om konversationsagenter

Systemen har ännu inte etablerats som undervisningsmetod i svenska skolor, men däremot i flera andra länder, bland annat i Japan, Sydkorea och Mexiko och då mestadels för universitetsstudenter.

Avhandling:

Experiences of speaking with conversational AI in language education, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Elin Ericsson, forskare i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet, elin.ericsson@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera