Utsnitt av en gammal jordglob, med damm på.
Artikel från Göteborgs universitet

Andelen ambassadörer som är kvinnor, globalt, har ökat från knappt 1 procent år 1968 till 21 procent 2021. Det visar en ny databas vid Göteborgs universitet.

År 1968 var det bara 22 av 127 länder som överhuvudtaget utsåg kvinnor till ambassadörer, visar databasen vidare.

Statistiken visar också regionala skillnader i världen under årens lopp. År 2021, exempelvis, skickade de nordiska länderna 41 procent kvinnliga ambassadörer, medan jämförande siffra från länder i Mellanöstern var 12 procent.

Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige. Bild: US Embassy Sweden. *

Länder kan sticka ut

Enskilda stater kan också avvika från regionala mönster.

– Även om det fanns få kvinnliga ambassadörer från afrikanska länder i snitt 1968 var 20 procent av Guineas ambassadörer kvinnor, den högsta andelen kvinnor i världen vid den tiden, säger Ann Towns, professor i statsvetenskap och föreståndare för forskningsprogrammet Gender in Diplomacy som står bakom databasen.

De länder som 2021 utsåg flest kvinnliga ambassadörer var små stater som Nauru (100 procent) och Lichtenstein (80 procent). Saint Kitts and Nevis, Jamaica och Grenada utsåg över 60 procent kvinnliga ambassadörer samma år och Sverige 47 procent.

Öppnar för ny forskning

– Jag är glad att vi nu kan tillgängliggöra så grundläggande uppgifter som ambassadörernas kön. Genus och diplomati är ett forskningsfält som vuxit och allt fler intresserar sig för dessa frågor, säger Ann Towns.

Den nya databasen, menar forskarna, möjliggör studier om exempelvis varför vissa stater utser fler kvinnliga diplomater än andra och vad som händer med de diplomatiska interaktionerna när kvinnorna blir fler.

– Diplomatiska beskickningar används som ett mått på internationellt erkännande och status. Genom att synliggöra kvinnorna i diplomatin visar vi att kön spelar en viktig roll för att undersöka nya dimensioner i staters strävan efter status, säger Ann Towns.

Här finns länk till databasen.

*) Bild: US Embassy Sweden, via Wikimedia commons, licens: CC BY 2.0.

Kontakt:

Ann Towns, professor i statsvetenskap och föreståndare för forskningsprogrammet Gender in Diplomacy, GenDip, Göteborgs universitet.
ann.towns@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera