Sandstrand med parasoller och solbadare, sedd snett uppifrån.
Bild: Etienne Girardet, Unsplash.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att skrapa och frysa bort tumören är en säker och effektiv behandling vid den vanligaste formen av hudcancer, basalcellscancer, enligt en ny studie.

Hudcancer ökar kraftigt i Sverige och världen. Vid den vanligaste formen av hudcancer, basalcellscancer, rekommenderas ofta kirurgi. Metoden är dock tids- och resurskrävande och ofta förknippad med långa väntetider.

202 tumörer undersöktes

Den snabbare metoden att skrapa och frysa bort tumörer har tillämpats i många länder sedan 1960-talet, men ifrågasatts eftersom tydligt preciserade behandlingsprotokoll har saknats och behandlingseffekterna därför också varierat.

I en ny studie från Göteborgs universitet har varianter av skrap- och frysmetoden studerats. Totalt i studien behandlades 202 tumörer hos 116 patienter.

Goda resultat

Metoden innebär att tumören först skrapas och sedan fryses bort med en sprej med flytande kväve. Hälften av tumörerna frysbehandlades i en omgång efter skrapning, hälften i två omgångar. Ingreppen utförs med lokalbedövning och görs på några minuter.

Behandlingen ger ett sår som tar några veckor att läka och efterlämnar ett ärr i form av en ljusare fläck i huden. Patienterna tyckte inte att behandlingen var besvärlig.

Resultaten vid uppföljning efter ett år var också goda. Av 202 tumörer hade bara en kommit tillbaka.

– Vår forskning visar med all tydlighet att rätt utfört är denna metod både säker och också kostnadseffektiv jämfört med andra vanligt förekommande och mer resurskrävande metoder, säger Eva Backman, doktorand och överläkare.

– Vi hoppas därför att resultatet får spridning i Sverige men också internationellt.

Många fall i Sverige

Basalcellscancer uppkommer huvudsakligen av de skadliga effekter som långvarig solbelastning ger på huden. Cancern är ovanlig före 40 års ålder och ökar i högre åldrar. Antalet inrapporterade nya fall är över 60 000 per år bara i Sverige.

Tumörerna är så gott som oförmögna att sprida sig, men växer lokalt och kan ge sår som inte läker. Vissa tumörer växer mer svåravgränsat och djupare i huden och då är kirurgi bästa behandling. Övriga typer, som cancertyperna i studien, är ytliga respektive upphöjda.

– Det känns värdefullt att kunna visa att även till synes enkla metoder fortsatt har en självklar plats i behandlingsarsenalen av vår allra vanligaste cancertyp, säger Eva Backman.

Vetenskaplig artikel:

Curettage plus one or two cycles of cryosurgery for basal cell carcinoma with clinically nodular features – a prospective randomized controlled trial, Journal of the American Academy of Dermatology.

Kontakt:

Eva Backman, doktorand i dermatologi och venerologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare inom hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
eva.johansson.backman@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera