Sveriges statsminister Ulf Kristersson går i helfigur, i svart kostym, leende förbi EU-flaggor.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De viktigaste egenskaperna hos rikspolitiker i Sverige är ärlighet och kunnighet. Det framgår av en stor enkät. Andra politiker-egenskaper har tappat i popularitet under drygt 20 års tid – se här vilka det rör sig om.

En rikspolitiker ska vara ärlig och kunnig, enligt väljare i Sverige. Det framgår av en enkät från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Enkäten, som handlar om vilka egenskaper som väljarna tycker är viktigast hos rikspolitiker, gjordes 2022.

Om undersökningen

Frågorna om politikers önskade egenskaper gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. Nettosvarsfrekvensen var 49 procent. Enkäten ingår i SOM-undersökningen 2022, gjord vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Svaren från 2022 har jämförts med svaren från SOM-undersökningen år 2000.

På tredje plats i enkäten om önskvärda egenskaper hamnar intelligens. På fjärde plats att politikern ska vara en “stark ledare”. Det senare har ökat i betydelse om man jämför med motsvarande svar i en undersökning från SOM-institutet år 2000.

Inte lika viktigt att ha humor

En skojfrisk framtoning tycks inte ses som speciellt viktig av väljarna. Och det har blivit ännu mindre viktigt på drygt 20 års tid.

Egenskaperna “att ha humor” och “vara inspirerande” har tappat med tolv respektive nio procentenheter sedan 2000.

stapeldiagram
Mycket viktiga egenskaper för en rikspolitiker, 2000 och 2022, procent samt förändring i procentenheter. Källor: Den nationella SOM-undersökningen 2000 och 2022, Göteborgs universitet.

Högerväljare vill ha “vanligt folk”

Egenskapen att vara “som vanliga människor” har sjunkit mest i undersökningen, hela 16 procentenheter. Det fick en tredjeplats i mätningen år 2000 och en sjätteplats år 2022.

Det är framför allt personer som står till vänster politiskt som ändrat uppfattning om betydelsen att vara vanlig, enligt SOM-undersökningen.

År 2000 var människor till vänster den grupp som tyckte det var viktigast att rikspolitiker var som “vanliga människor”. Idag är det tvärtom de som står till höger, i synnerhet SD-sympatisörer, som i högst utsträckning anser detta vara viktigt. Vänsterpartister och miljöpartister är idag de som i lägst utsträckning vill ha en “vanlig människa” som rikspolitiker.

6 procent önskar sig kvinnor

Politikerns kön spelar ingen större roll enligt de svarande i undersökningen. Endast sex procent svarar att det är mycket viktigt att rikspolitikern är kvinna och detta är samma andel som år 2000. Det är dock något viktigare att politikern är en kvinna för väljare till vänster än till höger.

Läs också: Så skör är vår demokrati  
Snygga politiker får fler röster
Så ska en partiledare vara

Vetenskaplig artikel:

Studien presenteras i kapitlet Vem e’ de’ du vill ha? – Svenska folkets uppfattningar om viktiga egenskaper hos politiker av Patrik Öhberg och Felix Cassel. Kapitlet är en förhandspublicering från SOM-institutets kommande forskarantologi Ovisshetens tid.

Kontakt:

Patrik Öhberg, Göteborgs universitet
patrik.ohberg@som.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera