Illustrationen visar hur t-celler attackerar en cancercell.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har utvecklat en metod som hjälper kroppens immunceller att döda cancerceller. Målet är att på sikt kunna behandla allvarliga hjärntumörer som glioblastom.

Glioblastom är en aggressiv hjärntumör där effektiv behandling saknas. En anledning är tumörens förmåga att trycka ner, eller helt undgå, kroppens naturliga immunförsvar mot cancer.

Immunterapi med så kallade checkpointhämmare syftar till att återaktivera kroppens immunsvar mot cancer. Men för att det ska bli effektivt krävs att specifika immunceller, kända som mördar-T-celler, finns tillgängliga i tumören.

Ett problem är att blodkärlen i hjärntumörer fungerar som en barriär som hindrar mördar-T-cellerna från att nå tumören. Därför fungerar inte denna annars så effektiva typ av immunterapi på hjärntumörer.

Tumörens blodkärl förändrades

Nu har forskare från Uppsala universitet utvecklat en metod för att hjälpa mördarcellerna att ta sig till tumören för att döda cancercellerna. Forskarna har utvecklat och använt en särskild virusvektor som fick blodkärlen att producera en faktor som kallas LIGHT.

När virusvektorn användes i behandlingen förändrades form och funktion hos tumörens blodkärl så att de blev bättre på att låta mördar-T-celler passera från blodbanan in i tumören. Behandlingen har gjorts i försöksmodeller av glioblastom.

–  Virusvektorn gör att blodkärlen börjar producera LIGHT och då skräddarsys deras funktion till att föra in mördar-T-celler i tumören. Det skapar också en miljö kring blodkärlen som är välgörande för T-cellernas funktion, säger Anna Dimberg som är professor vid Uppsala universitet.

Immunceller kan bli effektivare

Behandlingen ledde också till att ansamlingar av immunceller som kallas tertiära lymfoida strukturer, TLS, bildas i anslutning till hjärntumören. Sådana strukturer har tidigare kopplats till en ökad känslighet för immunterapi. Enligt forskarna tyder mycket på att T-celler kan aktiveras mot tumörcellerna i dessa strukturer.

– Vi såg också att behandlingen gav en förlängd överlevnad eller till och med ledde till bot i våra experimentella modeller, säger forskaren Mohanraj Ramachandran.

Forskarna upptäckte också att behandlingen med virusvektorer förändrade sammansättningen av immunceller i TLS-strukturen till att framför allt innehålla T-celler.

– Det var fascinerande att vi kunde påverka cellkompositionen i TLS med en fördel för T-celler, vilket verkar öka den terapeutiska förmågan. Det här är ny kunskap som skulle kunna användas för att förändra funktionen hos dessa strukturer i olika behandlingar, säger forskaren Alessandra Vaccaro.

Hopp om behandling av glioblastom

Forskarna vill nu utveckla behandlingen för att pröva om den framöver kan användas för patienter med glioblastom.

– Vi behöver förbättra virusvektorn ytterligare innan vi kan påbörja kliniska studier. Men våra resultat är mycket lovande och vi hoppas att detta ska kunna förbättra chanserna för patienter med glioblastom i framtiden, säger Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet.

Vetenskaplig studie:

Tailoring vascular phenotype through AAV therapy promotes anti-tumor immunity in glioma, Cancer Cell.

Kontakt:

Anna Dimberg, professor vid Uppsala universitet, anna.dimberg@igp.uu.se

Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet, magnus.essand@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera