Artikel från Karolinska Institutet

Risken att smittas av viruset bakom barnsjukdomen femte sjukan kan kopplas till blodgrupp. Det visar forskning från Karolinska institutet.

Femte sjukan är en virussjukdom som ofta drabbar barn i skolåldern. Den orsakas av parvovirus. Vanliga symptom är rodnade utslag på kinderna som även kan sprida sig till armar och ben. Även vuxna kan smittas, men många får inga symptom.

En studie visar nu att risken att drabbas av sjukdomen är förhöjd om personen tillhör blodgruppen Rhesus D-antigen eller vad som kallas Rh(D). Förutom blodgruppsbestämning med AB0-systemet är Rh-systemet det vanligaste.

Femte sjukan – symtom hos barn

Femte sjukan brukar börja med att barnet får feber och känner sig trött. Symtom kan även vara värk i kroppen, ont i huvudet, illamående och diarré. Efter några dagar kan rodnad eller utslag, som kan klia, visa sig på kinderna. Utslagen sitter oftast kvar i ungefär en vecka.

Sjukdomen är vanligtvis lindrig, går över av sig själv och ger immunitet. Femte sjukan smittar via droppar som sprids vid hostningar eller nysningar.

Källa: 1177

Nytt fynd

I studien har drygt 160 000 blodgivare i Tyskland screenats för parvovirus mellan 2015 och 2018. Av blodgivarna var 22 personer infekterade av viruset. Alla infekterade personer tillhörde blodgruppen Rh(D).

– Det är ett stort och ännu inte beskrivet fynd som kan betyda att Rh(D) är viktig när viruset ska ta sig in i värdcellen och kanske till och med en ny, ännu icke identifierad cellulär receptor för viruset, säger forskaren Rasmus Gustafsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.

Kvinnor var överrepresenterade

Forskarna kunde även se att risken för infektion var förhöjd under sommarmånaderna. Dessutom verkar det som att kvinnor, samt personer i åldrarna 31 till 40 har en ökad risk för infektion.

– I den åldern har man ofta småbarn. Sedan tidigare vet vi att små barn blir smittade på förskola och smittar sedan sina föräldrar. Så ålders- och könsfördelningen kan vara en spegling av att kvinnor i högre grad än män arbetar i vårdande yrken och tar hand om barn, säger Rasmus Gustafsson.

Studie:

Prevalence of parvovirus B19 viraemia among German blood donations and the relationship to ABO and Rhesus blood group antigens, Journal of Infectious Diseases.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera