Påse med blod
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie visar samband mellan blodgrupper och totalt 49 sjukdomar. Bland annat fann forskarna att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten.

Analysen, som inkluderar data på över fem miljoner människor och drygt 1 000 sjukdomar, bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten.

Andra studier har indikerat att personer med vissa blodgrupper kan vara mer mottagliga för vissa infektionssjukdomar.

Läs mer: Blodgrupper och corona – det här säger forskningen

Analyserade över 1 000 sjukdomar

– Det saknas fortfarande mycket kunskap om huruvida personer med RhD-positiva eller RhD-negativa blodgrupper kan ha en ökad risk för olika sjukdomar, samt huruvida fler sjukdomar kan vara påverkade av blodgrupp än de vi känner till idag. För att minska denna kunskapslucka använde vi en opartisk metod för att undersöka kopplingar mellan de olika blodgrupperna och totalt över 1 000 sjukdomar, säger försteförfattaren Torsten Dahlén, doktorand vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Forskarna analyserade svenska hälsoregister med information om mer än fem miljoner människor och fann totalt 49 sjukdomar som kunde kopplas till AB0-systemet och en som kunde kopplas till RhD-systemet.

Resultatet bekräftade att personer med blodgrupp A hade högre risk för blodpropp medan personer med blodgrupp 0 hade större sannolikhet att drabbas av blödningsrubbningar. Studien verifierade också att kvinnor med blodgrupp 0 i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten, så kallad graviditetshypertoni.

Ny koppling till njursten

Forskarna hittade också en ny koppling mellan blodgrupp B som jämfört med 0 skyddar mot njursten, samt att kvinnor som var RhD-positiva i högre utsträckning hade graviditetshypertoni.

Enligt forskarna behövs ytterligare studier för att bekräfta resultaten eller utröna om det kan finnas alternativa förklaringar till dessa kopplingar.

– Våra resultat pekar på nya och intressanta relationer mellan tillstånd så som njurstenar eller graviditetshypertoni och blodgrupp. Metoden vi använt lägger en grund för framtida studier som syftar till att undersöka mekanismerna bakom sjukdomsutveckling eller utforskar nya sätt att identifiera och behandla individer med olika tillstånd, säger studiens sistaförfattare Gustaf Edgren, forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Finns många blodgruppssystem

En människas typ av blod kan variera beroende på vilka proteiner, så kallade antigener, som sitter på de röda blodkropparnas yta. Det finns ett stort antal blodgruppssystem, men de viktigaste är AB0 och RhD-systemet. AB0-systemet innehåller fyra blodgrupper: A, B, AB och 0, som var och en kan vara antingen RhD-positiv eller RhD-negativ. Att identifiera vilken blodgrupp en person har är avgörande för blodtransfusioner. Det har också använts för att göra riskbedömningar för olika sjukdomstillstånd.

Vetenskaplig artikel:

Agnostic study of associations between ABO and RhD blood group and phenome-wide disease.

Kontakt:

Gustaf Edgren, forskare, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, gustaf.edgren@ki.se
Torsten Dahlén, doktorand, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, torsten.dahlen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera