vita moln mot en blå himmel
Bild: Rodion Kutsaev, Unsplash
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Metangasen från Nord Stream-ledningarna påverkar havet. Men för de globala klimatförändringarna spelar utsläppet sannolikt en liten roll, enligt forskaren Volker Brüchert vid Stockholms universitet.

De misstänkta sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 utanför Bornholm innebär att stora mängder metangas strömmar ut i havet.

Det ger en klimatpåverkan eftersom metangas är en växthusgas. Hur mycket av metanet som går vidare upp i atmosfären och därmed påverkar klimatet är dock ännu inte fastställt.

100 000 ton gas i varje ledning

Det är också oklart exakt hur mycket metan som flödar ur de läckta ledningarna.

Den rapporterade gasvolymen i rörledningarna varierar kraftigt och har rapporterats mellan 177 och 778 miljoner kubikmeter.

– Om man antar ett tryck på en bar och en renhet på 98 procent av naturgasen, motsvarar det 121 000 till 544 000 ton metan i rörledningarna, förutsatt att ingen ny tillförsel av gas sker genom rörledningarna, säger Volker Brüchert, docent i geokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Det finns rapporter om att trycket sjönk i ledningarna före händelsen, från 150 till 7 bar.

– Om man antar att trycket i rörledningarna var cirka 105 bar före händelsen skulle det ge en mängd på cirka 100 000 ton metan i varje rörledning, säger Volker Brüchert.

Liten global klimatpåverkan

Hur mycket är då det? Ja, det är ett stort lokalt utläpp. Men globalt sett är det inte så stort, enligt Volker Brüchert.

– De årliga globala utsläppen av metan beräknas till cirka 550 miljoner ton per år, så även i det värsta scenariot skulle denna incident bidra med 0,1 procent till det årliga utsläppet, säger han.

Mycket av gasen hamnar i atmosfären

Volker Brüchert gör bedömningen att mycket av det initialt läckande metanet kommer att hamna i atmosfären. Medellivslängden för metan i atmosfären är cirka 9-12 år och beror på koncentrationerna av hydroxylradikaler i atmosfären, som är beroende av UV-strålning. Oxidationsreaktionerna är långsammare under höst- och vintermånaderna.

En del av metanet kan lösas upp i vattnet, men det handlar om små mängder. Upplöst metan kan oxideras till koldioxid i vatten, en process som katalyseras av mikrober, oavsett om detta sker med syre eller andra oxidanter. Eftersom koncentrationerna av koldioxid i det påverkade vattnet skulle öka kan pH-värdet sjunka, åtminstone tillfälligt i det drabbade området, enligt Volker Brüchert.

Läs också: Gasutsläppet hotar livet i havet

Kontakt:

Volker Brüchert, universitetslektor i biokemi, Stockholms universitet
volker.bruchert@geo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera