Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Omega-3-fettsyror kan skydda mot de allvarligaste sviterna vid svår covid-19, som sepsis och hjärtsvikt.

*Intravenös behandling med omega-3-fettsyror hos äldre patienter med sjukhuskrävande vård av covid-19 verkar kunna ha positiva effekter på immunsvarets förmåga att hantera viruset, och skulle kunna bli ett kostnadseffektivt komplement till befintlig behandling, enligt en studie vid Karolinska institutet.

*Intravenös behandling innebär att patienten får en verksam substans direkt in i blodet, i en blodåder.

Inflammation kan ge livshotande komplikationer

Hos patienter med covid-19 till följd av infektion med sars-cov-2-virus överaktiveras immunförsvaret och kroppens aktivering av vita blodkroppar. Det kan leda till en så kallad systemisk inflammatorisk storm, som förvärrar sjukdomstillståndet och kan orsaka komplikationer som sepsis och hjärtsvikt.

Den aktuella studien visar att omega-3-fettsyror kan stimulera en aktiv utläkning av inflammation, utan att hämma immunsvaret. Genom att påskynda inflammationens utläkning utan att kompromettera kroppens immunförsvar skulle det kunna vara möjligt att motverka de allvarligaste komplikationerna av covid-19, tror forskarna.

Omega-3 stimulerade inflammationsläkande molekyler

Studien genomfördes under 2020, i ett tidigt skede av pandemin när det inte fanns färdiga vaccin. Den omfattar 22 äldre sjuhusvårdade covid-19-patienter, där hälften lottades till intravenös behandling med omega-3-fettsyror i fem dagar och hälften till intravenös tillförsel av motsvarande volymer koksalt.

– Först visade vi att fettsyremetabolismen till inflammationsläkande molekyler stimulerades hos patienterna som behandlades med omega-3-fettsyror. Genom att isolera immunceller före, under, och efter behandlingen kunde vi visa att immunfunktionen förbättrades, säger Magnus Bäck, överläkare i kardiologi och professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Det behövs större studier med omega-3

De biokemiska analyserna gjordes i samarbete med Craig Wheelocks forskargrupp vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet. Nu planerar forskarna för större kliniska studier, som kommer behövas för att visa om sjukdomsförloppet vid svår covid-19 förbättras av behandlingen med omega-3-fettsyror.

– Det är viktigt att även våra svagaste och sköra patienter har möjlighet att delta i studier när fienderna, i det här fallet covid-19, anfaller och att de kan kämpa mot sjukdomen med hjälp av medicinen, säger Dorota Religa, överläkare och professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

– Att stimulera inflammationens utläkning med omega-3-fettsyror har potential att leda till en ny, kostnadseffektiv lågriskbehandling mot covid-19, som komplement till befintlig behandling, säger Magnus Bäck.

Vetenskaplig artikel:

Immunomodulation by intravenous omega-3 fatty acid treatment in older subjects hospitalized for COVID-19: a single-blind randomized controlled trial(Hildur Arnardottir, Sven-Christian Pawelzik, Philip Sarajlic, Alessandro Quaranta, Johan Kolmert, Dorota Religa, Craig E. Wheelock, Magnus Bäck)Clinical and Translational Medicine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera