Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Andelen kommunpolitiker med svaga band till arbetsmarknaden och kärnfamiljen är betydligt högre hos Sverigedemokraterna än hos övriga partier i Sverige. Det visar en studie från Stockholms universitet.

För att jämföra Sverigedemokraternas kommunpolitiker med övriga partiers kommunpolitiker, liksom SD:s väljare med övriga partiers väljare, använde forskarna data från 1979 till 2014.

SD:s politiker, både valda och nominerade, har i lägre grad fasta jobb än politiker från andra partier. De har även en större risk att förlora jobbet och lever också oftare ensamma. Dessutom har SD fått fler röster i de valkretsar där färre personer har fasta jobb och som har en större risk att förlora jobbet.

– Sveriges rika statistik ger en unik möjlighet att belysa dessa frågor då vi har detaljerade mått på livsbetingelserna för alla politiker, väljare och deras föräldrar, säger Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Högerradikala partier har blivit starkare

Under de senaste två decennierna har många demokratier sett populistiska högerradikala partier växa sig starkare. Forskarna utgår från två tydliga drag i dessa partiers politik: kritiken av samhällets etablissemang och av invandringen.

De ovannämnda resultaten rimmar väl med hypotesen att etablissemangskritiken underlättar för partiet att mobilisera politiker och väljare bland individer som själva står i samhällets utkanter vad gäller jobb och familj.

Däremot finner forskarna inget eller svagare stöd för en likartad hypotes: att SD:s kritiska hållning till invandring skulle göra att de som lever i områden med många utrikesfödda eller som arbetar inom yrken med många utrikesfödda i högre utsträckning röstar på SD.

Mätte politikernas egenskaper

SD:s inträde i svensk politik har alltså ökat andelen valda politiker med egna erfarenheter av en svagare koppling till arbetsmarknad och kärnfamilj i sitt eller föräldrarnas liv. Forskarna jämförde också SD:s politiker med dem i andra partier när det gällde flera andra personliga egenskaper. De mätte dessa med hjälp av olika register, samt en enkätundersökning de utfört av samtliga svenska lokalpolitiker.

Resultaten visar att SD:s politiker har lägre formella meriter från utbildning och arbetsmarknad, sämre tillit till andra, sämre motiv för samhällstjänst samt – i viss mån – sämre privatmoral.

– En tolkning av detta är att utsatta grupper blivit bättre representerade, men av politiker med färre kvalifikationer och svagare motiv för samhällstjänst — något som kan påverka hur de nya politikerna lyckas utföra sina uppdrag, säger Johanna Rickne vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Vetenskaplig artikel:

Economic and Social Outsiders but Political Insiders: Sweden’s Populist Radical Right , The Review of Economic Studies.

Kontakt:

Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, torsten.persson@iies.su.se

Johanna Rickne, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, johanna.rickne@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera