Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att obetalda skulder kan öka risken för självmord är känt sedan tidigare. Nu visar forskning att risken minskar när skulderna betalats.

Tidigare forskning visar att självmord kan kopplas till obetalda skulder. Det finns dock liten kunskap om risken för självmordsförsök minskar ifall människor lyckas ta sig ur skuldfällan.

I en studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att återbetala en skuld som registrerats hos Kronofogden. Forskaren Yerko Rojas har tittat på i vilken utsträckning att inte längre ha en aktiv skuld hos myndigheten kan kopplas till en minskad risk för självmord.

Dubbelt så hög risk med skulder

Resultatet visar att risken för självmordsförsök är ungefär dubbelt så hög för de som efter en tvåårsperiod fortfarande finns i Kronofogdens register jämfört med dem som betalat sina skulder och inte längre är aktiva i registret.

Detta oberoende av flera kända riskfaktorer för icke dödligt självmordsförsök, såsom arbetslöshet, socialbidrag, kriminell belastning, depression och psykisk ohälsa*.


* som uppmätts mellan 2014 och 2015, dvs under två kalenderår före registreringen hos Kronofogden.   

Bryta kopplingen mellan skulder och självmord

Två viktiga slutsatser dras från studien. Först, skuldproblem behöver erkännas som en riskfaktor för självmordsbeteende. Insatser både för att förhindra att överskuldsättning uppstår och insatser riktade mot att hjälpa människor att återhämta sig från en situation där man hamnat hos Kronofogden för en obetald skuld, kan vara viktiga för att bryta kopplingen mellan ekonomiska svårigheter och självmordsförsök.

Skuldrådgivning och andra program riktade mot att lösa skuldrelaterade problem lyfts för närvarande fram som nödvändiga för att mildra de ogynnsamma effekterna av överskuldsättning på hälsa generellt. Detta torde också gälla för självmordsbeteende specifikt.

Identifiera personer som överväger självmord

För det andra, professionella och andra som interagerar med personer som har skuldproblem kan komma att vara viktiga i arbetet med att identifiera personer som överväger självmord. Inte minst då skuldproblem anses vara så pass betungande att det hindrar individen från att fokusera på det egna psykiska måendet. I Sverige ska kommuner enligt lag ge skuldsatta personer ekonomisk rådgivning.

Så gjordes forskningen:

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, följde Yerko Rojas, lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, personer i åldrarna 20 till 64 som år 2016 registrerades i Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas för en obetald skuld samt registrerats i kronofogdens register den 11 januari 2018 som aktiv respektive inaktiv för en skuld och/eller skuldsaneringsbeslut.

Studien visar att risken för icke dödliga självmordsförsök varierar med den skuldsattes registreringsstatus hos Kronofogden.

Personer som 2018 fortfarande var aktiva i Kronofogdens register hade drygt dubbelt så stor risk att begå ett icke dödligt självmordsförsök än personer som också registrerats hos Kronofogden 2016 men inte längre var aktiva i registret 2018.

Totalt begick 257 av de 57 039 registrerade gäldenärerna som ingick i studien ett icke dödligt självmordsförsök. Självmordsförsöken uppmättes år 2018 och 2019.

Kontakt:

Yerko Rojas, lektor i socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, yerko.rojas@sh.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera