Tema

Vetenskaplig artikel:

Are all children treated equally? Psychiatric care and treatment receipt among migrant, descendant and majority Swedish children: a register-based study.

Mer forskning om

Psykisk hälsa Vård och omsorg

Barn med utländsk bakgrund får mer sällan psykiatrisk behandling

 lästid ~ 2 min