Bild: Dexswaggerboy/Unsplash
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som har behandlats för allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen har ökad risk för komplikationer vid graviditet. Men riskerna har minskat över tid, troligen på grund av att cellförändringar behandlas på ett annat sätt.

I Sverige behandlas mellan 10 000 och 20 000 kvinnor varje år för cellförändringar för att förebygga livmoderhalscancer.

Det är sedan tidigare känt att behandling av allvarliga förstadier till livmoderhalscancer är förenat med ökade risker i samband med graviditet. Till exempel för tidig och mycket tidig förlossning, blodförgiftning hos barnet och tidig spädbarnsdöd.

Opererar inte lika ofta

Under de senaste decennierna har de medicinska insatserna vid höggradiga cellförändringar, också kallat CIN3, utvecklats och är idag betydligt mindre invasiva (det vill säga man opererar inte lika ofta längre, redaktionens kommentar) än de var för bara tio år sedan.

Hur den utvecklingen har påverkat risken för komplikationer vid graviditeter har däremot inte varit känt.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet, Zhejiang University, Kina, och Göteborgs universitet i en omfattande registerstudie analyserat graviditeten hos kvinnor som tidigare genomgått behandling av CIN3.

Bör ses som högriskgraviditeter

Resultaten visar att behandling av höggradiga cellförändringar innebär ökade risker för tidig och mycket tidig förlossning, infektion inuti livmodern, blodförgiftning hos barnet och tidig spädbarnsdöd. Det tyder enligt forskarna på att graviditeter efter behandling av CIN3 bör hanteras som högriskgraviditeter för att minska risken för komplikationer.

– Den goda nyheten är att alla dessa risker kraftigt minskade över kalendertid och helt försvann för tidig spädbarnsdöd mot slutet av uppföljningsperioden. En trolig förklaring till den här utvecklingen är mindre invasiva behandlingsmetoder för förstadier till livmoderhalscancer. Detta är viktig information för behandlande läkare och kvinnor i Sverige och övriga världen, säger Wei He, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Identifiera rätt kvinnor att behandla

I länder med befolkningsbaserade screeningprogram och uppföljande cellprover behandlas uppskattningsvis sex fall av cellförändringar för att förhindra ett fall av livmoderhalscancer.

– För att uppnå en optimal balans mellan obstetrisk säkerhet och risken för cancer bör därför noggranna överväganden göras på individnivå. Det är en av områdets stora utmaningar, som kräver kompetens inte bara inom behandling utan också i hantering och kolposkopi* för att identifiera rätt kvinnor att behandla, säger Kamila Czene, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

*kolposkopi är en undersökning av slidans slemhinna med böjligt optiskt instrument.

Så här gjordes forskningen

Registerstudien omfattar totalt 4,6 miljoner födslar under perioden 1973–2018. Forskarna har studerat födelseutfallet för 78 450 kvinnor med en CIN3-diagnos och jämfört med födelseutfallet för 784 500 matchade kvinnor utan CIN3. CIN3-gruppen och kontrollgruppen är jämförbara för de flesta variabler, till exempel ålder, utbildning och BMI. Forskarna har också jämfört utfallet för en grupp kvinnor (23 199) med CIN3-diagnos och deras systrar (28 135) utan diagnos.

Underlaget till studien hämtades från medicinska födelseregistret (MFR) och Cancerregistret vid Socialstyrelsen, samt SCB:s flergenerationsregister, utbildningsregister och register över totalbefolkningen.

En svaghet i studien är att det saknas data om faktisk behandling för CIN3.

Vetenskaplig artikel:

Pregnancy outcomes in women with a prior cervical intraepithelial neoplasia grade 3 diagnosis: a nationwide population-based cohort study with sibling comparison design, publicerad i Annals of Internal Medicine.

Kontakt:

Kamila Czene, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, kamila.czene@ki.se, Wei He, forskare, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, wei.he@karolinska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera