Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken för självmord är klart högre i gruppen äldre kvinnor med obehandlad depression som är födda utanför Norden, jämfört med motsvarande svenskfödda kvinnor. Det framgår av en studie från Göteborgs universitet.

– Våra resultat visar på behovet av innovativa folkhälsoinsatser för att möta behoven hos utlandsfödda äldre vuxna, speciellt kvinnor, säger Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Trots den relativt höga andelen självmord hos personer över 75 år, finns det väldigt lite forskning om orsakerna. Eftersom läkemedelsbehandling av depression betraktas som en viktig strategi för att förebygga självmord, genomförde en forskargrupp en stor nationell befolkningsstudie för att undersöka faktorer som är relaterade till en förhöjd suicidrisk bland äldre vuxna med och utan antidepressiv behandling.

Invandrarkvinnor mer utsatta

Forskningen genomfördes genom att slå ihop stora nationella befolkningsregister som bestod av en grupp med över 1,4 miljoner svenska invånare, 75 år och över, som följdes i upp till åtta år. Under perioden dog 1 305 personer till följd av självmord, 907 män och 398 kvinnor.

Av kvinnorna som dog av självmord hade 164 en obehandlad depression, och 42 av de totalt 398 kvinnorna som dog till följd av självmord, var födda utanför Norden. Självmordsrisken var förhöjd hos äldre invandrarkvinnor, och risken var särskilt hög bland dem utan läkemedelsbehandling för depression.

Bland kvinnor som tog antidepressiva medel var den ökade självmordsrisken kopplad till högstatusjobb före pensionering. Hos män sågs en förhöjd risk hos dem som inte behandlades för depression och som hade manuella arbeten.

Män skyddas av äktenskap

En annan könsskillnad var den skyddande effekten av att vara gift, som bara sågs hos män. Ökade självmordsnivåer observerades hos ogifta män både med och utan antidepressiv behandling.

Studien har letts av Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Våra resultat understryker behovet av uppsökande sjukvård, särskilt för äldre kvinnor födda utanför Norden, samt för äldre män, som också kan behöva åtgärder för att minska social isolering.

– Studien visar på könsskillnader i faktorer relaterade till självmord hos personer över 75 år och resultaten kan hjälpa till att skräddarsy könsspecifika självmordsförebyggande strategier i den psykiatriska vården, primärvården och socialtjänsten, säger Margda Wearn.

Vetenskaplig artikel:

Sociodemographic and gender determinants of late-life suicide in users and non-users of antidepressants

Kontakter:

Margda Waern, professor i allmän psykiatri med special fokus på suicidologi, margda.waern@vgregion.se
Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, khedidja.hedna@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera