Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trygg vård för nyblivna mödrarna innebär att vara informerad, involverad och guidad genom förlossningen, säger Maria Rönnerhag, forskare vid Högskolan i Väst som intervjuat vårdpersonal och nyblivna mammor om säker vård och barnafödande.

Både tillsynsmyndigheter media har uppmärksammat brister inom förlossningsvården. Trots att skandinaviska länder betraktas som några av de säkraste i världen när det handlar om barnafödande, tycks säkerheten minska.

Incidenter inträffar

Maria Rönnerhags avhandling fokuserar på att utveckla kunskap om säkerhet i relation till barnafödande utifrån nyblivna mödrars- och vårdpersonals perspektiv. Tillvägagångssättet har bland annat varit individuella intervjuer med nyblivna mödrar och en intervention med fokusgrupper för vårdpersonal.

Interventionen innebar att vårdpersonal i fokusgrupper gemensamt analyserade och reflekterade över incidenter som rapporterats till tillsynsmyndighet. En incident inträffar när något i vårdprocessen har fallerat, exempelvis övervakning, observationer, teknik och avvikelser från riktlinjer, men även bristande kommunikation, information och samarbete kan vara en orsak.

Teamarbete i fokus

Vårdpersonals syn på säker vård framhåller betydelsen av ett kompetent teamarbete, innefattande såväl samarbetet mellan kvinnan och vårdpersonal som mellan barnmorska, läkare och undersköterska. Det framkom att bristande säkerhet kan bero på otillräckliga resurser i form av ekonomiska medel och tillgång på vårdpersonal.

Andra aspekter på säker vård var relaterade till riskbeteende och möjligheten för vårdpersonal att arbeta evidensbaserat.

Förtroende och tillit en förutsättning

Det framgick även att ledarskapet har betydelse för teamets kompetens och samarbete.

– Det behövs strategier för att stärka förtroende och tillit, vilket är en förutsättning för att kunna ge trygg och säker vård. Resultatet visar att säker vård för de nyblivna mödrarna innebar en upplevelse av att vara informerade, involverade och guidade genom förlossningen, säger Maria Rönnerhag.

Avhandlingen:

Safe Maternity Care: The Perspectives of Childbearing Women and Healthcare Professionals

Kontakt:

Maria Rönnerhag, maria.ronnerhag@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera