Artikel från Lunds universitet

En nyutvecklad behandlande gel som utnyttjar kroppens naturliga mekanismer har visar sig vara effektiv både i att förebygga och behandla infektioner i sår, enligt Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet.

Studien publiceras i Science Translational Medicine och forskarna tror att upptäckten kan leda till nya behandlingar för förbättrad sårläkning.

– Förmågan att effektivt kunna läka sår är evolutionärt viktig för vår överlevnad. I sår finns därför peptider som på ett effektivt sätt motverkar bakterier och hindrar deras giftiga produkter från att orsaka en skadlig inflammation. Sårgelen är baserad på dessa naturliga skyddsmekanismer och har visat sig vara effektiv både i att förebygga och behandla infektioner i sår, säger Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Antibiotika endast riktat mot bakterierna

Det finns ett stort behov av nya behandlingar som förbättrar sårläkning och minskar komplikationer hos patienter med olika typer av svårläkta sår, brännskador, kirurgiska sår. Dagens behandlingar är enbart riktade mot bakterierna – antibiotikabehandling i förebyggande syfte eller när infektionen är ett faktum. I såren används olika antiseptiska medel och den omfattande antibiotikaanvändningen orsakar resistens. Infektioner i sår med multiresistenta bakterier där antibiotika inte fungerar är ett stort och växande globalt problem.

– Antibiotika och antiseptika dödar bakterierna men påverkar inte den påföljande skadliga inflammationsprocessen. Ett annat problem är att de aktiva substanserna i dagens antiseptiska sårbehandling ofta är giftiga och de påverkar miljön. Sådana effekter har vi inte sett med vår aktiva substans, som dessutom dödar multiresistenta bakterier, menar Artur Schmidtchen.

Sänkte inflammationssvaret

Sårgelen som lundaforskarna utvecklat har inte bara en bakteriedödande effekt. Tidigare har forskarna visat att peptiderna i gelen kan inaktivera så kallade lipopolysacckarider (LPS), som kommer från bakteriernas cellväggar och ger upphov till en inflammatorisk reaktion. Reaktionen är en nödvändig del av vårt immunförsvar då vi snabbt reagerar på och bekämpar inträngande bakterier.

– Kraftig och okontrollerad inflammation hämmar dock sårläkningen, och det är mycket intressant att se att gelen sänkte inflammationssvaret redan efter ett dygns behandling av infekterade sår, för att sedan reducera bakteriehalten under en period av 3 till 4 dagar. Vi har designat en helt ny typ av behandling som arbetar med naturens egna principer genom att inte bara döda bakterier utan också verka immunmodulerande, säger Manoj Puthia, forskare vid Lunds universitet och försteförfattare till den vetenskapliga artikeln.

Behandla infektion utan antibiotika

Forskarna planerar nu i samarbete med bolaget in2cure AB att få gelen godkänd för att användas i kliniska studier på patienter med brännskador.

– Vi kommer även att titta på möjligheten att ta fram nya peptidbaserade läkemedel mot infektion i ögon och olika inre organ. Det blir ett nytt sätt att utan antibiotika kunna behandla både infektion och inflammation, säger Artur Schmidtchen.

Vetenskaplig artikel:

A dual-action peptide-containing hydrogel targets wound infection and inflammation. Science Translational Medicine. Manoj Puthia, Marta Butrym, Jitka Petrlova, Ann-Charlotte Strömdahl, Madelene Å Andersson, Sven Kjellström, Schmidtchen A.

Kontakt:

Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, Artur.Schmidtchen@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera