Artikel från Lunds universitet

Forskare har hittat ett protein som reglerar den gen som är kopplad till metastasering av malignt melanom. Malignt melanom är det allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall ökar för varje år. Upptäckten ger viktig kunskap om hur tumörcellerna sprider sig i kroppen. 

Hudcancer har blivit en av våra vanligaste cancerformer. I Sverige drabbas drygt 4 000 personer varje år av malignt melanom.

Under de senaste tio åren har nya behandlingsalternativ, som på olika sätt stärker immunförsvaret eller attackerar specifika cancerceller, utvecklats för patienter med spridd hudcancer. Dessa behandlingar har kunnat introduceras tack vare ökad förståelse för hur melanom utvecklas.

Men det saknas fortfarande kunskap om hur tumörcellerna sprider sig till andra delar av kroppen.

– Vi har upptäckt att ett specifikt protein kallat DDX3X, aktiverar den gen som är central för utvecklingen av pigmentcellerna i huden. Genen heter MITF. Sedan tidigare har andra forskare funnit att MITF är en melanom-specifik onkogen, det vill säga en gen som kan orsaka tumörutveckling.

Spelar roll för tumörens aggressivitet

– Inom forskningen har man också känt till DDX3X-proteinet men inte förstått kopplingen till MITF-genen. Det förstår vi mer om nu, säger Cristian Bellodi, biträdande universitetslektor och forskargruppsledare vid Avdelningen för molekylär hematologi.

Det lundaforskarna nu sett är att DDX3X-proteinet inte påverkar huruvida man drabbas av malignt melanom eller inte, men att det spelar en stor roll för tumörens aggressivitet. Nivån av DDX3X hos en patient kan därför tjäna som biomarkör för att förutsäga hur svårbehandlad sjukdomen kommer att bli.

– Det är aktiviteten i MITF-genen som bestämmer melanomcellernas specifika egenskaper som sedan är kopplade till sjukdomsprognosen. Ju mindre mängd DDX3X-protein som patienten har i tumörcellen – desto mer aggressiv sjukdom och sämre prognos, säger Göran Jönsson, professor i molekylär onkologi.

Båda forskarna menar att det behövs mer kunskap om hur MITF genen regleras för att kunna förstå mekanismerna bakom hur tumörcellerna förflyttar sig i kroppen, för att i förlängningen kunna förhindra spridning och förbättra behandlingar för melanompatienter.

Vetenskaplig artikel:


The X-Linked DDX3X RNA Helicase Dictates Translation Reprogramming and Metastasis in Melanoma Cell Reports

Kontakt:

  • Cristian Bellodi, forskargruppschef, bitr. universitetslektor vid avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet, cristian.bellodi@med.lu.se
  • Göran B Jönsson, forskargruppschef, professor i molekylär onkologi, Lunds universitet,  goran_b.jonsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera