Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En kartläggning av vilka kroppsegna proteiner som angrips av immunsystemet hos patienter med sjukdomen IPEX, ger nya insikter i hur immunsystemet skyddar mot autoimmun sjukdom. Studien, ledd från Karolinska Institutet, har visat att regulatoriska T-celler kontrollerar immuntolerans i tarmen.

Patienter med den sällsynta sjukdomen IPEX saknar regulatoriska T-celler och utvecklar svåra autoimmuna sjukdomar där immunsystemet angriper kroppens egna vävnader, som typ 1-diabetes och inflammation i tarm och hud. En forskargrupp vid Karolinska Institutet har genomfört en kartläggande undersökning för att identifiera vilka målmolekyler som immunförsvaret angriper när kroppen saknar regulatoriska T-celler, med hjälp av 17 patienter med IPEX och 24 blodgivare.

Sjukdomen IPEX

IPEX-syndromet är en ärftlig immunbristsjukdom som medför svår diarré, hudinflammationer, diabetes och allvarliga, livshotande infektioner. Sjukdomen förekommer enbart hos pojkar och beskrevs första gången 1982 av B. R. Powell med kollegor.
Vid IPEX-syndromet riktar sig immunförsvaret felaktigt mot kroppens egna vävnader, eftersom en sorts vita blodkroppar har nedsatt funktion.
Källa: Socialstyrelsen

– Tarmrelaterade proteiner var starkt överrepresenterade bland de målmolekyler vi identifierade. Det tolkar vi som att de regulatoriska T-cellerna har en särskilt viktig funktion i att reglera immunsystemet i tarm. Fynden stämmer väl överens med de kliniska erfarenheterna av sjukdomen, där symptom från tarm dominerar, säger Daniel Eriksson, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och studiens förstaförfattare.

Storskalig kartläggning

Forskarna har använt en metod som gör det möjligt att på en och samma gång undersöka immunsvar mot 9 000 proteiner.

– Vår studie är den första storskaliga kartläggningen av hur immunförsvaret attackerar patienternas organ i IPEX, säger Daniel Eriksson.

Regulatoriska T-celler har kallats för immunförsvarets ordningsvakter då de kan hindra andra immunceller att angripa kroppens egna vävnader. Dessa upptäckter belönades med 2017 års Crafoordpris.

Lättare att ställa diagnos

– Vi hoppas att våra resultat ska ge bättre möjligheter att ställa diagnos och följa patienter med IPEX under behandling. Nästa fråga är hur vi kan dra nytta av kunskaper kring de regulatoriska T-cellernas funktion för att utveckla nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, säger Nils Landegren, forskare vid samma institution och studiens sisteförfattare.

Studien gjordes i nära samarbete med en rad internationella forskare, bland annat från Stanford University School of Medicine.

Publikation:

The autoimmune targets in IPEX are dominated by gut epithelial proteins. (Daniel Eriksson, Rosa Bacchetta, Hörður Ingi Gunnarsson, Alice Chan, Federica Barzaghi, Stephan Ehl, Åsa Hallgren, Frederic van Gool, Fabian Sardh, Christina Lundqvist, Saila M Laakso, Anders Rönnblom, Olov Ekwall, Outi Mäkitie, Sophie Bensing, Eystein S. Husebye, Mark Anderson, Olle Kämpe och Nils Landegren). Journal of Allergy and Clinical Immunology, online 22 April 2019

Kontakt:

Daniel Eriksson, forskare, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, daniel.eriksson@ki.se

Nils Landegren, forskare, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institute, nils.landegren@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera