MIkroskopbild av Ewings sarkom. Bild: Wikimedia, Michael Bonert
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Uppkomsten av vissa cancersjukdomar inom gruppen sarkom är kopplat till en hittills okänd interaktion mellan olika proteiner. Fynden öppnar för möjligheten att kunna pröva nya behandlingar mot dessa former av sarkom.

– Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot i den fortsatta forskningen, säger Pierre Åman, professor i tumörbiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och korresponderande författare bakom en publicering i tidskriften EMBO Reports.

Sarkom omfattar ett hundratal olika cancersjukdomar som uppstår i skelettet eller kroppens mjukdelar, exempelvis fett, bindväv, muskler eller kärl. Tidig upptäckt, och om tumörerna kan tas bort kirurgiskt, innebär god prognos. Sen upptäckt och kvarvarande tumör ger sämre prognos.

Varje år diagnostiseras ungefär 400 personer i Sverige för sarkom, vilket gör den till en relativt ovanlig tumörform. Flertalet som insjuknar är äldre. Den aktuella forskningen fokuserar dock på de former av sarkom som drabbar barn och unga, exempelvis Ewings sarkom, med ett drygt tjugotal nya fall per år i Sverige.

Interaktion som rubbar genreglering

De drygt 15 olika former av sarkom som studerats är orsakade av mutationer i en grupp proteiner som betecknas FET. Den nyfunna mekanismen går ut på att större delen av de tumörförändrade FET-proteinerna binder till ett annat proteinkomplex, SWI/SNF, som reglerar genaktivitet, cellmognad och tillväxt.

Denna interaktion leder till felreglering av SWI/SNF och därmed störningar i cellens genprogrammering. Felregleringen är en gemensam mekanism för alla de drygt 15 tumörformer som orsakas av mutationer i FET-generna.

Vad som i detalj sker med SWI/SNF-komplexet när tumörförändrade FET-proteiner binder är oklart. Exakt hur SWI/SNF förändras är något som forskargruppen under Pierre Åmans ledning nu tittar vidare på.

Draghjälp i sökandet efter behandling

Forskningen som nu presenteras bygger på studier av odlade celler och tumörvävnad. Resultaten kan leda till utveckling av nya gemensamma metoder för behandling av patienter med FET-orsakade tumörsjukdomar.

Sökandet efter behandling för de aktuella formerna av sarkom, som drabbar barn och unga, kan alltså få draghjälp av befintlig forskning på vanligare tumörsjukdomar, med motsvarande förändringar i SWI/SNF-komplexet. Det handlar i nuläget bland annat om försök på möss.

– Det finns redan en uppsjö av nya läkemedelskandidater som påverkar det här proteinkomplexet och som man testar på andra sjukdomar. Med de upptäckter vi gjort kan vi testa samma kandidater också på de här formerna av sarkom, konstaterar Pierre Åman.

Artikel:

FET family fusion oncoproteins target the SWI/SNF chromatin remodeling complex

Kontakt:

Malin Lindén, doktorand och förstaförfattare, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetmalin.linden@gu.se

Pierre Åman, professor i tumörbiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, pierre.aman@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera