Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Katter kan lätt bli stressade hos veterinären. Nu visar Sveriges lantbruksuniversitet att analysmetoderna för stresshormonet normetadrenalin funkar även på urinprover från katter som fått kissa hemma i kattlådan med specialsand.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat analysmetoder för nedbrytningsprodukterna metadrenalin och normetadrenalin i katturin. Eftersom katter lätt blir stressade då de kommer till veterinären utvärderades också möjligheten att analysera urinprov taget i hemmiljön från den egna kattlådan med specialsand.

De i studien använda analysmetoderna gav tillförlitliga resultat för nedbrytningsprodukten normetadrenalin men kunde inte med tillräckligt hög säkerhet användas för metadrenalin. Studien visade att normetadrenalin var stabilt i rumstemperatur i upp till 8,5 timmar utan behov av tillsats i urinen, och att resultaten inte påverkades av specialsand.

Sammanfattningsvis visade studien att urinprover från katter som fått kissa hemma i kattlåda med specialsand kan användas för senare analys av normetadrenalin.

Artikel:

Evaluation of an ELISA for metanephrines in feline urine. (Srithunyarat T, Svensson A, Hanås S, Höglund OV, Hagman R, Lilliehöök I, Olsson U, Ljungvall I, Häggström J, Ström-Holst B, Pettersson A, Höglund K.)  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2018, Vol. 30(6) 887–893.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera