Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har utvecklat en läkemedelsmolekyl som kan hämma cancercellernas överlevnad vid strålning medan normala, friska celler inte påverkas.

Nästan hälften av alla cancerpatienter kommer att strålbehandlas någon gång under sin cancerbehandling. Strålbehandling verkar genom att inducera skador på arvsmassan vilket leder till att cancercellen dör om skadorna inte repareras. Tyvärr är många typer av cancer resistenta mot strålbehandling, och även arvsmassan i friska celler skadas vid strålning vilket ger biverkningar och begränsar mängden strålning som kan användas.

Stoppa cancercellerna från att överleva

I studien visar forskarna hur man kan blockera cancercellernas förmåga att reparera sin arvsmassa och därmed stoppa deras överlevnad. Det forskarna upptäckte var att cancerceller använder ett protein kallat PFKFB3 för att laga DNA-skador som uppkommer vid strålbehandling. Forskarna fann att proteinet är lokaliserat till skador i arvsmassan i cellkärnan där proteinet reglerar cancercellens förmåga att reparera sin arvsmassa och därmed överleva vid strålbehandling.

Forskargrupperna utvecklade en läkemedelsmolekyl som blockerar proteinet och dess förmåga att reparera skador på arvsmassan. I laboratorieförsök har de kunnat visa att behandling med den nya läkemedelsmolekylen hämmar cancercellernas överlevnad vid strålning medan normala, friska celler inte påverkas.

Hoppas bidra till mindre biverkningar

– Det är känt att mängden PFKFB3 är mycket större i cancerceller än i friska celler. Men att PFKFB3 reglerar reparation av arvsmassan vid strålbehandling är en ny och väldigt spännande upptäckt, säger Nina Gustafsson, forskarassistent och teamledare i Translationell Medicin vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, som lett studien tillsammans med professor Thomas Helleday vid samma institution.

Syftet med projektet var från början att försöka förstå hur cancerceller reparerar skador på sin arvsmassa. Eftersom vanliga, friska celler inte är beroende av PFKFB3 för fungerande DNA reparation, hoppas forskarna att kombinationsbehandling med strålning eller cellgifter kommer att vara väl tolererad. Målet är nu att vidareutveckla läkemedelsmolekylen och lägga grunden för en ny cancerbehandling med mindre biverkningar än de behandlingar som finns tillgängliga i dag.

Studien:

”Targeting PFKFB3 radiosensitizes cancer cells and suppresses homologous recombination”

Kontakt:

Nina Gustafsson, forskarassistent, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, nina.gustafsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera