Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit ökar kraftigt, men långt färre behöver opereras idag jämfört med tidigare. Forskning inom Region Örebro län visar att bättre medicinering hjälper så pass bra att antalet operationer har halverats.

I Örebro har det skett en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Studier visar att förekomsten av ulcerös kolit ökade tiofaldigt under perioden 1963-2010. Men trots ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år.

– Nya studier är nödvändiga för att ta reda på orsaken till den observerade ökningen men ökande köttkonsumtion i samhället kan ha bidragit, säger Carl Eriksson, specialistläkare på medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Bättre behandling stoppar inflammation
Huvudsakligen behandlas inflammatorisk tarmsjukdom med mediciner som dämpar inflammation och symtom. Trots det behöver en del patienter opereras. Det kan vara patienter som inte svarat på medicinsk behandling, utvecklat biverkningar eller vid sjukdomskomplikationer.

En viktig orsak till den kraftiga minskningen av operationer är ökad användning av så kallade thiopurinläkemedel som introducerades på 1980-talet.

– Vi har också sett att en ny typ av läkemedel, vedolizumab som hämmar vandring av vita blodkroppar från blodbanan till tarmen verkar vara säkert och effektivt att använda i svensk rutinsjukvård. Jag har undersökt alla patienter i Sverige som startat behandling med vedolizumab under perioden 2014 till 2015, säger Carl Eriksson.

Blodbrist är vanligt
Carl Eriksson visar i sin avhandling att blodbrist är en vanlig komplikation vid inflammatorisk tarmsjukdom. Patienter med Crohns sjukdom verkar ha större risk att drabbas.

– Trots att personer med ulcerös kolit oftare har blod i avföringen visar min forskning att blodbrist är vanligare vid Crohns sjukdom. Det är också svårare att komma till rätta med blodbristen vid Crohns sjukdom. En tänkbar förklaring är försämrat järnupptag till följd av inflammation, avslutar Carl Eriksson.

Inflammatorisk tarmsjukdom utgörs av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna kännetecknas av inflammation i tarmslemhinnan och medför symptom som ont i magen, diarré och blod i avföringen. Huvudsakligen behandlas både ulcerös kolit och Crohns sjukdom medicinskt, dock är det vanligt att patienter behöver opereras vid till exempel bristande svar på mediciner, biverkningar eller till följd av komplikationer.

Kontakt
Carl Eriksson, Specialistläkare, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län, carl.eriksson@regionorebrolan.se, 070 – 266 92 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera