Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De flesta av oss uppfattar en mjuk beröring som behaglig, tröstande och något som minskar stress. Chantal Triscolis forskning visar att mjuk beröring uppfattas som behaglig under lång tid, utan att mattas av. Beröringen minskade också nivåerna av stresshormoner och gav en långsammare hjärtrytm.

Nivåerna av stresshormon minskar och hjärtslagsfrekvensen sänks av långvarig mjuk beröring. Det aktiverar också hjärnområden som är knutna till belöning. Det visar en ny avhandling i psykologi från Göteborgs universitet. Resultaten kan vara användbara vid utformning av terapier för att hjälpa människor att stressa ned.

Vad som faktiskt producerar välbefinnandet vid mjuk beröring, och vad som händer i hjärnan när kroppen smeks försiktigt, har varit i fokus för Chantal Triscolis avhandling. I en serie försök, vilka allt som allt involverat 125 deltagare, har hon studerat vad som händer i en människa här hen berörs av en mjuk borste på underarmen.

– En hypotes som vi hade var att kroppen skulle bli van vid beröringen efter ett tag och att de positiva effekterna därför skulle avta. Men resultaten visade det motsatta, säger Chantal Triscoli.

Terapeutisk verkan vid stress och ångest
Hennes studie är grundforskning om hur nervsystemet i en frisk människa fungerar.

– För att kunna behandla sjukdomar är det först nödvändigt att förstå hur en hälsosam hjärna fungerar, säger hon.

I ett av experimenten kunde hon visa hur olika delar av hjärnan, belöningsrelaterade system och system i hjärnan för att sortera olika slags beröring, aktiveras när håren på en persons underarm berördes av en borste.

Men även om det är grundforskning kan Chantal Triscolis resultat redan nu vara användbara i klinisk verksamhet.

– Beröring kan vara till nytta i flera typer av terapi, till exempel i stressbehandlingar och för att hjälpa människor i ångesttillstånd att koppla av, säger hon.

Avhandling
Hedonic, neural, and autonomic responses to prolonged gentle touch

Kontakt
Chantal Triscoli, chantal.triscoli@psy.gu.se, 07389-915229

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera