Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Närmare 3 procent av all cancer hos människan är förknippat med Epstein-Barr viruset (EBV). Nu har forskare visat hur det cancerframkallande viruset utnyttjar kroppscellers egna mekanismer för tillväxt. Upptäckten skulle kunna användas för att ta fram nya metoder att förhindra denna cancertyp.

Epstein-Barr viruset var det första virus som kunnat förknippas med cancer hos människor. Uppskattningsvis 2-3 procent av all cancer är associerad med EBV. De nya forskningsresultaten visar hur EBV utnyttjar cellernas egna mekanismer för att stimulera celltillväxt, samt hur man kan bryta denna stimulans.

– Det har i över 50 år varit känt att Epstein-Barrviruset kan orsaka cancer. Men eftersom de bakomliggande cellulära mekanismerna för hur viruset påverkar infekterade celler inte varit kända har därför ingen behandling mot EBV-associerad cancer kunnat tas fram. Dessa resultat inger hopp om att nya behandlingsmetoder mot EBV-associerad cancer kommer kunna utvecklas, säger Robin Fåhraeus, som är gästprofessor vid institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet.

I forskargruppen bakom de aktuella resultaten ingår också Karin Nylander, som är professor i patologi vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

– Det här är jätteviktiga fynd som tydligt visar på de onkogena egenskaperna hos EBV och som dessutom ger utökade behandlingsmöjligheter av sjukdomar associerade till viruset, säger Karin Nylander.

Artikeln: 
PI3Kδ activates E2F1 synthesis in response to mRNA translation stress. Författare: Sivakumar Vadivel Gnanasundram, Slovénie Pyndiah, Chrysoula Daskalogianni, Kate Armfield, Karin Nylander, Joanna Wilson och Robin Fåhraeus. Nature Communications

Kontakt:
Robin Fåhraeus, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, robin.fahraeus@inserm.fr,  +33 66 886 39047

Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, karin.nylander@umu.se, 090-785 15 91, 070-558 05 23

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera