Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hetereosexualitet är norm i skolans språkundervisning. Manlig homosexualitet används i klassrummet som tillmäle eller skämt medan kvinnlig homosexualitet är nästan helt osynlig. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Genom observationer under högstadielektioner i svenska och engelska i fyra klassrum vid två skolor har Angelica Simonsson undersökt hur viss sexualitet blir en del av språkundervisningen.

– Heterosexualitet tas för given i olika delar av undervisningen. Det handlade bland annat om texter som eleverna läste där rollkaraktärerna var heterosexuella och där detta aldrig uppmärksammades, säger hon.

Lättast så
Det handlade också om att eleverna på olika sätt i förbigående talade om sig själva som heterosexuella. Att ta heterosexualiteten för given var en del av undervisningsinnehållet och var en gemensam referensram som verkade fylla en funktion för att få undervisningen att flyta på.

I avhandlingen visas att heterosexualitet togs för given i språkundervisningen vilket gjorde att den aldrig blev utpekad eller ifrågasatt. Till skillnad från heterosexualiteten pekades däremot manlig homosexualitet ut i klassrummet.

­– Detta genom att killarna kom med ”böganklagelser” mot varandra. Killars närhet i klassrummet misstänkliggjordes rutinmässigt som homosexualitet genom skämt eller slag.

Användes som skämt
Vid ett tillfälle använde några elever den stereotypa bilden av manlig homosexualitet när de spelade upp en elevpjäs.

– Det verkade fylla funktionen av något gemensamt för hela klassen att skratta åt och blev på så sätt ett slags verktyg för att skapa en trevlig klassrumsstund. Den trevligheten åstadkoms genom att heteronormativiteten banat vägen för att driva med bögar, som om de inte var närvarande i klassrummet, säger Angelica Simonsson.

– Kvinnlig homosexualitet var däremot närmast osynlig i den undervisning jag observerade. På ett helt annat sätt än den utpekade manliga homosexualiteten verkade kvinnlig homosexualitet istället närmast helt osynliggjord. Tjejers närhet i klassrummet pekades inte heller ut på motsvarande sätt som killars närhet.

Att heterosexualitet togs för given i undervisningen, medan homosexualitet i andra former än som stereotyp eller slagpåse var osynliggjord, bidrog till att heteronormativiteten upprätthölls och återskapades i undervisningen.

Avhandling: Sexualitet i klassrummet. Språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet

Kontakt: Angelica Simonsson, tel: 031-786 2138, e-post: angelica.simonsson@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera