Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Levande mjölksyrabakterier, probiotika, kan förändra tarmfloran hos patienter med cancer i tjocktarmen. Bakteriestammarna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium lactis Bl-04, minskar inflammationer och saktar ner tillväxten av cancerceller. Det visar en studie av Sahlgrenska akademin.

– De probiotiska stammar som användes i denna studie är en lovande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen av behandlingar mot tjocktarmscancer, konstaterar Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Studien visar att mikroflorans sammansättning, undersökt i biopsier, var annorlunda i tumörvävnad och omgivande slemhinna hos patienter med tjocktarmscancer jämfört med friska personer.

När mikrofloran hos de cancerdrabbade modifierades genom behandling med probiotika i tablettform ökade mängden bakterier som producerar butyrat, eller smörsyra. Syran har dokumenterat antiinflammatoriska effekter på tjocktarmen och hämmar också tillväxten av cancerceller i tarmen.

Tarmfloran påverkar hälsan
En komponent i de probiotiska stammar som användes i studien, Lactobacillus acidophilus NCFM, har tidigare visat sig minska tjocktarmstumörers tillväxt hos möss, och även minska mängden cancerframkallande nedbrytningsprodukter, så kallade metaboliter, i tarmen hos människa.

Genom ytterligare en beståndsdel, Bifidobacterium lactis Bl-04, fick preparatet antiinflammatoriska egenskaper. Själva tabletterna var utformade så att bakterierna verkligen skulle exponeras i tjocktarmen, vilket krävs för den kliniska dokumentationen.

Studien bygger på principen att människans tarmflora påverkar ämnesomsättningen, interagerar med immunsystemet och skyddar mot smittämnen, gifter och annat som framkallar sjukdom. Därmed har den potential att kraftigt inverka på den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Vad som kan betraktas som en frisk mikroflora kan variera betydligt från person till person, men nyare studier har visat att tarmfloran ofta avviker från sitt normala stabila tillstånd vid sjukdomar i magtarmkanalen och vid utveckling av metabola syndromet.

Kan hjälpa patienter med förstadier till cancer
Enligt den aktuella studien kan den mikrobiologiska obalans som ses hos patienter med tjocktarmscancer förändras med hjälp av probiotiska bakterier, givet att de doseras och ges på det sätt som skedde i studien.

– Studien omfattar totalt 15 patienter som redan hade en elakartad cancer, och som vi följde fram till operation. Nu ska vi gå vidare med en större studie på patienter som har förstadier till cancer, tarmpolyper. Förhoppningarna är att kunna jobba mer med prevention på det här området, säger Yvonne Wettergren.

Studie:
“Intestinal microbiota is altered in patients with colon cancer and modified by probiotic intervention”,  BMJ Open Gastroenterology.

Yvonne Wettergren ansvarar för studien som gjorts ihop med kollegor vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, samt i Finland och USA, med DuPont Nutrition & Health samt Wasa Medicals som sponsorer och tillverkare av bakterier respektive probiotikatabletter.

Kontakt:
Yvonne Wettergren
yvonne.wettergren@dep-surg.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera