Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kampen för att framstå som lyckad i vännernas ögon skapar stress och ohälsa hos unga — både för dem som lyckas och för dem som inte gör det, visar forskning.

Allt fler ungdomar i Sverige lider av ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och fysiska besvär.

I en avhandling från Linnéuniversitetet visar sociologen Linda Hiltunen att ungas upplevelse av ohälsa till stor del bottnar i deras dagliga kamp om att skapa och upprätthålla social status bland sina jämnåriga.

– Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, menar Linda Hiltunen.

Aldrig nöjd
Studien visar att både de som till synes lever upp till normer om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt. Linda Hiltunen beskriver detta som ett slags perfektionismens tyranni, som påverkar de ungas hälsa negativt.

– Den ständiga strävan mot perfektion gör att man aldrig känner sig nöjd – man når aldrig riktigt fram.

Tjejerna mår sämst
Sämst mår tjejerna. Studien visar tydliga skillnader mellan tjejer och killar. I avhandlingen har Linda Hiltunen undersökt hur genus konstrueras i relationer mellan unga och visar att dessa konstruktioner leder till att tjejer rapporterar mer ohälsa än killar.

–Tjejer upplever exempelvis högre krav än killar på utseende, att anpassa sig, att vara tillgängliga för andra och att lyckas i skolan, säger Linda Hiltunen

Studien visar också att ungdomarna ständigt arbetar för att undvika och handskas med påfrestande situationer och känslor. Resurser för att undvika och hantera ohälsa är dock ojämlikt fördelade mellan olika grupper av unga. Unga som hamnat utanför etablerade kompisgäng eller som upplever svårigheter inom flera områden i livet är särskilt utsatta och mår i regel mycket dåligt.

– Studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas hälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre, säger Linda Hiltunen.

Avhandlingen
I Lagom perfekt, som är Linda Hiltunens doktorsavhandling i sociologi, har gymnasieungdomar själva fått komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de kan hanterar utmaningar mot hälsa i sin vardag. Avhandlingens slutsatser baseras på ett urval av 497 gymnasieungdomar. Dessa unga har besvarat en traditionell hälsoenkät i kombination med att de berättat om sina erfarenheter av ohälsa i anonyma uppsatser. Därutöver har ett begränsat antal av studiens deltagare intervjuats. Hiltunen, Linda (2017). Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar. Lund: Arkiv förlag, IBSN: 978-91-7924-287-9.

Kontakt
Linda Hiltunen, 073-846 29 56, linda.hiltunen@lnu.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, 0470-70 80 45, josefin.fageras@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera