Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler söker hjälp på psykiatriska akutvårdsmottagningar – och en del patienter återkommer gång på gång. Men om patienternas behov i vardagen får styra så kan vården se annorlunda ut. Det visar Högskolan Kristianstad och Region Skåne med en ny vårdmodell som utgår från patienternas egna behov.

Dygnet runt, året om, har den psykiatriska akutvårdsmottagningen på Kristianstad Centralsjukhus öppet. Här står läkare, skötare och sjuksköterskor till förfogande för att möta människor som behöver omedelbar psykiatrisk vård.

Skälen till besöken kan vara många: missbruk, psykos, självskadebeteende, depression, ångest. Men en del av patienterna behöver snarare hjälp med sociala problem, som ensamhet, dålig ekonomi och isolering.

– En del har kunnat komma tjugo, tjugofem gånger per år, vilket tar specialiserad och resurskrävande vård i anspråk. Därför har vi förstås börjat fundera över vad vi kan göra för dessa patienter, säger Peter Södergren, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i nordost och sydost.

Vård i vardagen
Därför har ett storskaligt samarbete mellan region Skånes psykiatrivård och Högskolan Kristianstad sjösatts. Projektet leds av Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap, och har som mål att utarbeta en helt ny vårdmodell där patienternas behov står i fokus.

– Jag skulle säga att detta är ett unikt projekt. Tidigare har man försökt kartlägga vilka problem som finns bland dessa patienter, som exempelvis missbruk eller psykiatriska diagnoser. Men denna gång tar vi reda på deras behov, och vad vi kan göra för dem i deras vardag, säger Anita Bengtsson Tops.

Hon ger exempel: En person som har ångest kanske kan få hjälp med andra kontakter ute i samhället, i form av personlig assistens. En person som försöker komma loss från missbruk kanske skulle vara hjälpt av daglig sysselsättning.

– Ofta är det bättre med en insats på lägre nivå, i personens närmiljö. Det handlar inte enbart om att avlasta akutvården utan också, och framför allt, om att brukaren ska få rätt typ av vård. Det skulle vara mycket vunnet för alla parter, säger Anita Bengtsson Tops.

Peter Södergren beskriver projektet som ett fruktbart samarbete mellan verksamhet och forskning, som ger positiva återverkningar både i nuet och framtiden. Om tre eller fyra år hoppas de att vårdmodellen är i fullt bruk.

– Inget är hugget i sten, utan den ska kunna användas på olika håll. Det ska bli spännande att se vad detta projekt leder fram till, säger Anita Bengtsson Tops.

Kontakt:
Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad
044-250 31 54, anita.bengtsson_tops@hkr.se

Peter Södergren, verksamhetschef, verksamhetsledningen Vuxenpsykiatrin Kristianstad
0451-298 890, peter.sodergren@skane.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera