Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I Sverige erbjuds ungefär hälften av alla cancerpatienter strålbehandling. En tydlig förbättring av upplevelsen vore så enkelt som att kunna boka sina egna behandlingstider. Detta menar  Kristina Olausson, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Patienterna påverkas inte bara av biverkningar av behandlingen, utan även av sjukhusmiljön och möjlighet att vara delaktig när behandlingen genomförs.

– Sjukvården behöver hitta nya lösningar för att ge cancerpatienter större möjlighet att vara med och påverka sin strålbehandling, säger Kristina Olausson.

– Vi har studerat 825 patienters upplevelser av strålbehandling vid sju olika sjukhus. Vi såg att många patienter önskar att de kunde vara med och påverka sina dagliga behandlingstider för att kunna leva sitt liv så normalt som möjligt under de veckor som behandlingen pågår.

Flera förbättringar kan göras för patienterna
I Kristina Olaussons studier framkom flera förbättringsförslag från patienterna för att öka delaktigheten och förbättra patientupplevelsen. Ett exempel är att ge patienten möjlighet att själv boka in sin behandlingstid. Att som patient erhålla individanpassad information visade sig också vara viktigt för att kunna förstå vad som händer under strålbehandlingen.

En av patientstudierna visade också att den högteknologiska vårdmiljön vid en strålbehandlingsavdelning påverkar patientupplevelsen. De patienter som upplevde vårdmiljön som trygg och säker hade mindre känsla av ångest och oro. Kristina Olausson har utarbetat en patientenkät där patienternas upplevelser kan utgöra en del av utvärderingen när nya tekniker eller behandlingssätt introduceras på strålbehandlingsavdelningar.

– Vi såg att ett personcentrerat förhållningssätt i kombination med ett aktivt arbete för skapa en trygg vårdmiljö kan förbättra patientupplevelsen, säger Kristina Olausson.

Om studien
Studierna i Kristina Olaussons avhandling har genomförts i samarbete med strålbehandlingsavdelningar på sju svenska sjukhus: Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Länssjukhuset i Sundsvall, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kristina Olausson är uppvuxen i Gävle. Hon tog sin onkologisjuksköterskeexamen vid Karolinska Institutet 1996. Hon har under mestadelen av sitt yrkesliv arbetat med strålbehandling eller strålbehandlingsrelaterade projekt vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Nationella Testbädden för Innovativ Strålbehandling och Norrlands universitetssjukhus.

Avhandling:
“Patienters upplevelse av strålbehandlingsprocessen och behandlingen.” (Engelsk titel: Patient experiences of the radiotherapy process and treatment.)

Kontakt:
Kristina Olausson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitet
Telefon: 070-765 9988
E-post: kristina.olausson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera