Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskning visar att Crohns sjukdom uppkommer på grund av att kroppens immunförsvar angriper bakterier i tarmens insida. Sjukdomen orsakar ofta ett kroniskt lidande, behov av kirurgi och försämrad livskvalitet hos den drabbade. Yaroslava Zhulina vid Region Örebro län visar i sin avhandling att förekomsten av sjukdomen ökar samtidigt som behovet av kirurgi minskar.

Både förändringar i arvsanlagen och faktorer i vår miljö bidrar till Crohns sjukdom.

– Crohns sjukdom är komplex och genom ökad kunskap om sjukdomen kan våra behandlingsformer förbättras, säger Yaroslava Zhulina, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och överläkare i medicin och geriatrik vid Karlskoga lasarett.

Den inflammatoriska tarmsjukdomen uppkommer ofta relativt tidigt i livet och orsakar i allmänhet episoder med ökade besvär, så kallade skov.

Färre operationer
– Behovet av förbättrad behandling har ökat då min forskning visar att allt fler patienter idag upptäcks i ett skede där medicinsk behandling kan ha effekt och operation undvikas. Glädjande nog, ser vi även en kraftig minskning av antalet operationer över tid.

Samtidigt ställer en allt intensivare medicinsk behandling ökade krav på att kontrollera aktuella besvär och graden av inflammation över tid. En inflammationsmarkör som vunnit ökat intresse på senare tid är kalprotektin som mäts i avföringsprov.

– Min forskning stärker kalprotektinets roll som verktyg vid regelbunden övervakning av sjukdoms aktivitet. Ett fördubblat värde var kopplat till en fördubblad risk för nytt skov av sjukdomen inom den kommande tremånadersperioden. Med andra ord kan vi använda kalprotektin för att förutspå risken för nytt skov. Mer övervakning av sjukdomen ställer nya krav på både sjukvårdens och patientens delaktighet.

Tvillingstudier
– Utifrån förekomsten av kalprotektin hos tvillingar kan vi tidigt hitta inflammatoriska tarmsjukdomar dit Crohns sjukdom tillhör. Ett ökat uttryck av flera olika markörer för inflammation kunde ses i prover från tarmen och avföringen från tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom men även hos deras tarmfriska tvillingsyskon.

– Det betyder att dessa tarmfriska tvillingsyskon har en låggradig inflammation i tarmen som inte orsakar besvär.

Resultaten i avhandlingen pekar mot att tidigare diagnos och regelbunden övervakning av sjukdomen kan ge mindre besvär hos de drabbade.intestinal

Kontakt: Yaroslava Zhulina, Överläkare i medicin och geriatrik vid Karlskoga lasarett
Tel: 0586 – 336 66, 0586 – 667 37 Mail: yaroslava.zhulina@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera