Tema

Självmord kan förhindras med rätt bemötande på nätet

Många självmordsbenägna är ute på nätet och berättar om sina tankar och planer. Forskare har studerat ett uppmärksammat fall med en 21-åring som begick självmord och streamade hela händelseförloppet. De kommentarer han fick online bidrog antagligen till att han tog sitt liv, visar studien som nyligen publicerades i tidskriften British Journal of Psychiatry.

– När man går tillbaka och tittar efteråt visar det sig att en majoritet av alla som tar sina liv har kommunicerat det på det ena eller andra sättet. I en självmordsprocess är det kanske det tydligaste tecknet för andra just att personen berättar om sina självmordstankar och självmordsplaner, säger Michael Westerlund vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Forskarlaget har undersökt de föreställningar och attityder som förekom i de anonyma användarkommentarerna som publicerades på sajten Flashback före, under och efter självmordet. Nästan hälften av kommentarerna före självmordet uppmuntrade 21-åringen att utföra självmordet, och ett förvånansvärt högt antal kommentarer efter självmordet uttryckte spänning, även om ungefär hälften av kommentarerna betraktade självmordet som tragiskt.

Rätt bemötande kan rädda liv
– Vi vet att hur man bemöts, om man är suicidal, är oerhört viktigt. Och är man inne i en självmordsprocess är man i dagens uppkopplade värld ofta ute på internet och diskuterar det, säger Michael Westerlund vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Slutsatsen forskarna drar utifrån studien är att det är viktigt att öka uppmärksamheten på självmordssignaler och förståelsen för hur man kan bemöta självmordsbenägna personer i olika nätforum. En åtgärd som föreslås är att rikta utbildningsinsatser till moderatorer på nätforum. En annan åtgärd är att skapa rutiner inom vården för att undersöka vilken typ av webbsajter och forum som självmordsbenägna personer besöker.

Michael Westerlund vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet har publicerat studien tillsammans med Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, Karolinska Institutet och Gergö Hadlaczky, Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln:
Case study of posts before and after a suicide on a Swedish internet forum

För ytterligare information
Michael Westerlund, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, e-post michael.westerlund@ims.su.se, mobil 0707-89 00 58.

I ett globalt perspektiv är självmord idag en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, och orsakar uppskattningsvis 700 000 dödsfall om året. Idag vet man att mellan en tredjedel och hälften av alla personer som har begått självmord tidigare har kommunicerat sina avsikter att begå självmord till människor i sin omgivning. Om indirekt kommunikation räknas in stiger andelen till 60-80 procent.

Stöd vid självmordsrelaterade frågor:

  • Vid akut självmordsrisk och/eller psykisk ohälsa, tfn: 112
  • Vårdguiden med sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning, tfn 1177, webb: www.1177.se
  • Nationella Hjälplinjen, tfn: 020-22 00 60, alla dagar 13-22, webb: www.hjalplinjen.se
  • Jourhavande präst, tfn: 112, alla dagar 21-06, chatt: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
  • Jourhavande medmänniska, tfn: 08-702 16 80, alla dagar 21-06
  • BRIS, tfn: 116 111, vardagar kl. 10-21 och lö-sö kl. 14-21, chatt: http://www.bris.se/?pageID=189
  • SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, tfn 08- 34 58 73, telefonjour varje dag kl. 19-22, webb: http://spes.se/
  • Kyrkans Jourtjänst, jourtelefonen 031-800 650 alla dagar kl. 06-24, SOS-brevlådan (webbtjänst) www.kyrkansjourtjanst.se

Mind Självmordslinjen, tfn 90101 öppet dygnet runt, chatt: http://mind.se, webb https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Läs också

Det bortglömda alternativet till antibiotika
22 november, 2017 | Redaktionen forskning.se
Förkylningsvaccin skyddade möss mot typ 1-diabetes
20 november, 2017 | Karolinska Institutet
Brister i vårdens rådgivning om levnadsvanor
20 november, 2017 | Umeå universitet

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Självmord kan förhindras med rätt bemötande på nätet

 lästid ~ 2 min