Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2015

Framgången för HPV-vaccin beroende av stöd till skolsköterskor

Skolsköterskor behöver få adekvata förutsättning och fortbildning när ett nytt vaccin ska implementeras. Deras roll är mycket viktig för framgången och en stor majoritet upplever att det statliga stödet inte använts som avsett. Detta konstateras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Sverige har generellt en hög täckningsgrad, och en lång tradition, när det gäller barnvaccinationer – med tydligt positiva effekter för barns hälsa.

År 2012 infördes vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV, se fakta) för flickor 10-12 år i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Täckningsgraden är dock betydligt lägre än för övriga vacciner, något som kan ha samband med att vacciner varit omdiskuterade inom vissa grupper under senare tid.

Syftet med avhandlingen har varit att upptäcka faktorer som hindrar respektive främjar det nationella HPV-vaccinationsprogrammet för att på sikt öka täckningsgraden och därmed minska förstadier till HPV-relaterad cancer.

Oro för biverkningar
Tidigare studier har visat att faktorer som påverkar föräldrars val bland annat är oro för biverkningar samt att det finns kulturella skillnader. Man har också visat att skolsköterskans roll är viktig.

I Maria Grandahls avhandling intervjuas vårdnadshavare, skolsköterskor och invandrarkvinnor om HPV-vaccinationer, genom enkät eller med djupintervjuer. Hon har även undersökt effekten av att göra en utbildningsinsats genom en randomiserad interventionsstudie där cirka 800 elever från fem landsting ingick.

En grupp fick extra information om HPV, medan den andra fick ett vanligt hälsosamtal (kontrollgrupp).

– Den studien visade en positiv effekt av extra information på inställningen till HPV-vaccin, särskilt gällde det elever med invandrarbakgrund. Det påverkade även hur eleverna såg på risken att drabbas av HPV och på att använda kondom med ny partner, säger hon.

Ökade arbetsbördan
Bland dem som fått extra information var det också fler som valde att vaccinera sig. Intressant var också att nära 80 procent (76.6 %) av skolsköterskorna menade att det statliga ekonomiska stödet inte använts för omkostnader till HPV-vaccinationerna.

Majoriteten (67 %) tyckte att vaccinationerna var tidskrävande och hade ökat arbetsbördan. Nästan åtta av tio hade kontakts av föräldrar som hade frågor, de flesta handlade om vaccinets säkerhet och effekt och flickans unga ålder. De som arbetade på skolor där stödet använts för en extra skolsköterska eller mer arbetstid hade en mer positiv attityd till programmet.

Maria Grandahl konstaterar att införandet av en ny vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet kräver adekvata förutsättningar med tydlig fortbildning av skolsköterskor innan implementering. Skolsköterskans information till föräldrar och elever är mycket viktig.

Forskningsomgång om HPV-vaccin
– Det är även viktigt att bevaka att de statliga ekonomiska bidragen används för dess syfte; att främja ett välfungerande vaccinationsprogram. Liksom att beakta kulturella och socio-ekonomiska skillnader för att säkerställa en hög täckningsgrad och minska HPV-relaterad cancer, säger hon.

Hon hoppas också att den stora forskningsgenomgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gjorts nyligen om HPV-vaccin och kunde avskriva ökad risk för sjukdomar som ibland nämns av oroliga föräldrar kan minska ogrundade rykten om HPV-vaccin (referenser: Arnheim-Dahlström et al BMJ 2013; Langer-Gould et al JAMA Neurology 2014, samt den nya rapporten från The European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta
Humant Papillomvirus (HPV) är en mycket vanlig sexuellt överförbar infektion. Det finns cirka 200 olika typer av HPV varav de flesta är harmlösa och läker spontant, men vissa är onkogena. HPV nr 16 och 18 beräknas orsaka 70 procent av all livmoderhalscancer och har även samband med cancer i mun och hals, ändtarm, vagina och penis. HPV 6 och 11 orsakar de flesta fall av kondylom. En HPV-infektion är så vanlig att de flesta sexuellt aktiva någon gång i livet drabbas av en infektion. HPV-infektioner är vanligast bland ungdomar och unga vuxna. Studier har visat att ungdomar har mycket låg kunskap om sambandet mellan sexualvanor, HPV och cancer och det har framhållits att ungdomar behöver få kunskap om detta samband.

Avhandling
Prevention of Human Papillomavirus in a school-based settinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Maria Grandahl, mobil: 070-892 25 81, maria.grandahl@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera